Prenumerera

Svensk Fastighetsutveckling är en ny satsning från Stordåhd Kommunikation AB som såg dagens ljus 2020. I denna tidning, både print och e-tidning, arbetar vi med smala, snäva teman såsom till exempel trygghet och säkerhet, hållbart byggande och cirkulära material, stadsutveckling, energi och miljö, ROT, underhåll och mycket mer. Inom ramarna för SFU kan vi också presentera organisationer, mässor, kommuner och stadsdelar inför olika event. Välkomna att kontakta oss om du/ni har egna tankar och idéer om innehåll och teman.

Tidningen kommer att komma ut med ett sex nummer per år. Innehållet planeras under resans gång för att säkerställa att det alltid är högaktuellt. Vi satsar stort på det redaktionella innehållet och ser till att de medverkande är relevanta för innehållet. Annonsörerna är goda ambassadörer för respektive bransch. 

Svensk Fastighetsutveckling distribueras både digitalt och i tryckt form. Artiklarna presenteras också på hemsidan, www.svenskfastighetsutveckling.se. Sidan uppdateras dagligen och hålls alltid aktuell. Här välkomnar vi också annonsörer att synas.

Distributionen och räckvidden för Svensk Fastighetsutveckling sker genom samdistribution med våra andra tidningar på bolaget och kommer stort spridas i våra digitala och sociala kanaler, svenskbyggtidning.se, tidningens digitala nyhetsbrev, Facebook, Linkedin, Instagram och inte minst läggas upp i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk. I samband med detta kommer vi nå en räckvidd av +80 000 mottagare.

Svensk Fastighetsutveckling

SFU är en ny satsning som såg dagens ljus 2020. I denna tidning, både print och e-tidning, arbetar vi med smala, snäva teman såsom till exempel trygghet och säkerhet, hållbart byggande och cirkulära material, stadsutveckling, energi och miljö, ROT, underhåll och mycket mer. Inom ramarna för SFU kan vi också presentera organisationer, mässor, kommuner och stadsdelar inför olika event. Välkomna att kontakta oss om du/ni har egna tankar och idéer om innehåll och teman.

Aktuellt

Innehållet planeras under resans gång för att säkerställa att det alltid är högaktuellt. Vi satsar stort på det redaktionella innehållet och ser till att de medverkande är relevanta för innehållet. Annonsörerna är goda ambassadörer för respektive bransch.

Levande

Hemsidan, www.svenskfastighetsutveckling.se, hålls levande genom daglig uppdatering av relevanta och intressanta artiklar vilka berör innehållet i tidningarna. Här välkomnar vi också annonsörer att synas.

Distribution och räckvidd

Svensk Fastighetsutveckling distribueras dels genom samdistribution med våra andra tidningar för att kunna dra nytta av deras redan etablerade kanaler. Distributionen kan också riktas på specifika målgrupper beroende på innehåll och önskemål.

Svensk Fastighetsutveckling planeras att komma ut 4-6 gånger per år.