Nyheter

Rekordmånga uthyrningar av kontorslokaler i Göteborg men stor nyproduktion pressar marknaden

Rekordmånga uthyrningar av kontorslokaler i Göteborg men stor nyproduktion pressar marknaden Vakansgraden har planat ut på historiskt höga nivåer i Göteborg samtidigt som uthyrningarna väntas slå rekord i år.

Ett svagare konjunkturläge och stor nyproduktion av kontorsytor medför att läget är besvärligt på Göteborgs kontorsmarknad, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer i Sverige två gånger om året. I höstens kartläggning var det första gången sedan pandemiutbrottet i början av 2020 som vakansgraden i centrala Göteborg inte ökade, utan var oförändrad på 7,7 procent. Detta är dock den högsta nivån på sjutton år.

I de olika stadsdelarna noteras något sjunkande vakansgrader i de allra mest centrala delarna (Central Business District) och på Lindholmen, medan vakanserna ökat i övriga delar av innerstaden. Utanför centrala Göteborg har också vakanserna minskat något. Vakansgraden i centrala Göteborg har ökat markant sedan innan pandemin. Trots ett stort tillflöde av nyproducerade kontorsytor så har vakansökningen varit mindre i det nyare kontorssegmentet än i det äldre.

Det tyder på att efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler är stark.

– Mot bakgrund av att den tillgängliga kontorsytan ökat så snabbt i Göteborg de senaste åren och pandemins negativa effekt på efterfrågan på kontorsyta så är det anmärkningsvärt att vakanserna inte ökat mer än de har. En stark utveckling på arbetsmarknaden, med stora ökningar av antalet ”kontorssysselsatta”, ligger bakom. Den kommande lågkonjunkturen lär bromsa upp sysselsättningsökningen och innebära att det blir svårt för Göteborgsmarknaden att svälja ytterligare nyproduktion. Vi räknar därför med fortsatt höga, möjligen stigande, vakansgrader framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Rekordmånga uthyrningar Pandemiutbrottet 2020 skapade stor osäkerhet på hyresmarknaden för kontor i Göteborg och bruttouthyrningen av kontorslokaler föll. Redan 2021 var dock uthyrningsaktiviteten tillbaka på högre nivåer än tidigare, mycket tack vare uthyrningar i nybyggnationsprojekt.

Antalet uthyrningar som registrerats hittills under 2022 är högre än de varit någonsin vid samma tidpunkt under året. CityMark Analys bedömer att bruttoomsättningen på hela Göteborgsmarknaden kommer att passera 250 avtal och 150 000 kvadratmeter i år.

Det motsvarar 6 procent av det totala beståndet av kontor. Under 2021 och 2022 har det varit en tydlig omsvängning av bruttoomsättningen mot nya och moderna lokaler. Mer än hälften av alla nya hyresavtal och nästan tre fjärdedelar av den uthyrda ytan avser numera lokaler i det bättre segmentet. Uthyrningen till coworkingoperatörer och andra aktörer som tillhandahåller flexibla kontorslösningar har också ökat.

– Den stora nyproduktionen av kontorsytor påverkar på Göteborgsmarknaden. Det finns, än så länge, god avsättning för nya, moderna och flexibla kontorslokaler men nyproduktionen tränger bort äldre, omoderna lokaler i mindre gynnsamma lägen, säger Tor Borg.