Nyheter

Tung utmanare inom samhällsfastigheter tar nästa steg och blir Kåpan Fastigheter

Kåpan Fastigheter blir helägda av Kåpan Pensioner och blir ett av Sveriges största fastighetsbolag inom samhällsfastigheter.

I pressmeddelande den 21 november 2022 informerades om att Svenska Myndighetsbyggnader blir helägda av Kåpan Pensioner. I samband med detta byter Svenska Myndighetsbyggnader namn till Kåpan Fastigheter.

Namnet ska bidra till att tydliggöra bolagets långsiktiga relation med ägaren och stärka bolagets position på marknaden. Kåpan Fastigheter blir ett av Sveriges största fastighetsbolag inom samhällsfastigheter. SBB fortsätter att förvalta fastigheterna men målsättningen är att under 2023 bygga upp en organisation som fokuserar på en långsiktig och effektiv lokalförsörjning för statliga hyresgäster.

– Det är en unik möjlighet att få vara med och bygga upp ett fastighetsbolag som Kåpan Fastigheter. Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att ha med oss nu när vi ska fortsätta att bygga upp struktur och strategi för bolaget. Att vara fastighetsägare och hyresvärd till främst statliga hyresgäster kommer med ett stort ansvar. Vi ska nu forma Kåpan Fastigheter att alltid ligga i framkant, att kunna ställa om snabbt i takt med omvärlden och möta de ökade kraven på våra hyresgäster, säger Cecilia Vestin, vd Kåpan Fastigheter.