Nyheter

Forskning behövs för att göra byggandet mer effektivt

På storbyggen Idag står många byggarbetare halva dagen utan att göra något. Problemet beror inte på att byggarbetare är slöa, pillar sig i naveln och spelar casino online på mobilen hela dagarna. Detta problem beror på att material och maskiner inte är framme i tid.

Logistiken är långt ifrån optimerad i byggbranschen, men går den att förbättra?

Saknas logistikkompetens i byggbranschen?

Det är svårt att säga om logistikkompetensen är för dålig, eftersom det finns många olika aspekter av problematik som kan uppstå på ett bygge. Att logistikutvecklingen inte har kommit dit vi vill inom byggbranschen är solklart, men beror på de utmaningar som finns inom området. Byggprocessen innebär ofta att man använder mycket energi och material, och det kan vara svårt att hitta lösningar som både är miljövänliga och ekonomiskt lönsamma. Vid varje byggprojekt är det en ny geografisk plats. Tusentals ton i materialflöden ska till en arbetsplats under ständig förändring.

Många aktörer arbetar samtidigt. Material som väderutsatt och den stora konkurrensen om logistikresurser så som kranar, pall-lyftare, bygghissar grävmaskiner och truckar. Byggbranschen kanske inte går att logistikoptimera lika bra som i andra områden, speciellt på platser med dålig logistikleverantörer och infrastruktur. När dessa logistikproblem uppstår kan man inte beskylla byggarbetare som dricker kaffe halva dagarna eller spelar casino online när problemet är så mycket större än så.

Byggbranschen har större utmaningar

Byggbranschen är den mest konkurrensutsatta branschen i Sverige efter casino online. Det finns många olika företag som alla vill ha sin del av kakan, och det gör att priserna på byggtjänster ofta är mycket höga. Dessutom är det ofta svårt att hitta rätt företag, eftersom det finns så många olika alternativ. Byggbranschen har dessutom stora utmaningar med miljön. Byggprocessen innebär ofta att man använder mycket energi och material, och det kan vara svårt att hitta lösningar som både är miljövänliga och ekonomiskt lönsamma. Vilket inte är lika lätt som i tillexempel spelbranschen där du kan starta ett casino online utan att behöva tänka på dessa saker. Ett byggprojekt kräver att individer, maskiner och material fysiskt är där.

För att möta dessa utmaningar har byggbranschen tagit fram olika strategier. Ett av de viktigaste sätten att minska kostnaderna är att använda sig av teknik och digitalisering. Det finns idag många olika verktyg som gör det enklare och billigare att bygga, och det är en trend som bara kommer att fortsätta i framtiden. Byggbranschen arbetar också aktivt med miljön, och det finns idag flera företag som erbjuder hållbara lösningar för byggindustrin.

Stort slöseri

Sättet som man gör inköp och logistik på idag leder till stora förluster för alla inblandade, och många anser att dessa förluster utgör en del av
vardagen i byggbranschen. Är konsekvenserna av dessa problem så stora då?

Enligt en undersökning som genomfördes av Svensk Byggtjänst år 2009, så uppgick förlusterna för byggindustrin till cirka 40 miljarder kronor per år. Detta innebär att varje aktiebolag i branschen förlorar cirka 100 miljoner kronor per år på grund av bristande effektivitet och onödiga kostnader.