Nyheter

Debatt: ”Hyresdomar i hovrätten ett slag mot byggandet”

”Två förbisedda domar om presumtions­hyror riskerar att få långtgående konsekvenser med minskat bostads­byggande som följd.”

Det skriver Annie Carlefred, hyresrätts­ansvarig, Bonava, Tomas Hermansson, vd Bonnier Fastigheter och Lisa Hybbinette, partner Roschier advokatbyrå i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Underskottet på nya bostäder i Sverige har varit stort under en lång period, inte minst på kvalitativa och hållbara hyres­rätter. Samtidigt har priserna på bostads­rätter och villor rusat vilket resulterat i en svår bostads­situation för många. Unga har svårt att flytta hemifrån, vuxna tvingas tacka nej till arbete, äldre har inget annat val än att bo kvar i för stora hus. Under 2021 uppgav 207 kommuner att de har bostads­brist enligt Boverket. Myndigheten räknar också med att det behövs cirka 60 000 nya bostäder, varav hälften i Stockholm, varje år fram till år 2030 för att komma ikapp med bostads­behovet.”

”Men fastighetsbranschen är i dag en sektor under press. Sedan i våras har trenden varit tydlig med kraftigt ökande material­priser och stigande räntor som pressar nybyggnationen. Även börs­utvecklingen och finansierings­villkoren för fastighets­bolagen skapar sämre förutsättningar för nya investeringar.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/LlnyRR/debattorer-hyresdomar-i-hovratten-ett-slag-mot-byggandet