Nyheter

Ny Ericsson-rapport: IoT möter fastighetssektorn för att motverka stigande energikostnader och klimatförändringar och samtidigt öka fastighetsvärdet

Idag släppte Ericsson en Connected Buildings Energy Management-rapport i samarbete med det ledande nordiska fastighetsteknikföretaget Kiona och Arthur D. Little.

Rapporten utforskar affärsvärdet och klimatpåverkan som ett resultat av IoT-aktiverad digital styrning av byggnader för att övervaka, kontrollera och optimera energianvändningen – vilket gör det möjligt för fastighetsägare att minska energikostnaderna och CO2-utsläppen, samtidigt som deras fastighetsvärde ökar.

I denna rapport lyfts värderingarna av anslutna byggnader till viktiga förmånstagare, från fastighetsägare och anläggningsförvaltare till den bredare miljön. Genom att möjliggöra IoT-anslutning kan fastighetsvärdet för en byggnad ökas, och de mer mätbara besparingarna kommer från en 10%-ig minskningspotential i den årliga energikostnaden, som härrör från justering av värmesystemparametrar enligt de individuella lokala förhållandena för varje byggnad, dess energiprestanda och det beräknade värmebehovet för det.

Rapporten kommer med en specifik energihushållningsvärdeberäknare utformad för att uppskatta besparingar och effektivitet baserat på energipriser och andra faktorer. Med 36 % av CO2-utsläppen i EU som härrör från fastighetssektorn, är effekten av minskad energianvändning avgörande för att hjälpa till att mildra den nuvarande energikrisen som Europa står inför, såväl som effekterna av klimatförändringar som påverkar världen.

En snabb omvandling av traditionella byggnader till IoT-anslutna smarta byggnader krävs, på grund av global urbanisering, stigande energipriser och ett ökat behov av digital hanterbarhet. Genom att möjliggöra mobilanslutning kan fastighetsförvaltare – genom Kiona – optimera energianvändningen och ta itu med potentiella problem innan de blir en stor kostnad.

Kionas vision är att förhindra onödig energianvändning och CO2-utsläpp över de 55 000+ kommersiella, industriella, bostäder och offentliga anläggningar i företagets nuvarande fastighetsportfölj. De

Företaget hjälper fastighetssektorn att uppnå sina finansiella och hållbarhetsmål genom att digitalisera nya och gamla byggnader, med över 5 500 byggnader som använder mobilanslutning som drivs av Ericsson IoT Accelerator.

Levereras som en tjänst genom ett globalt partnernätverk av telekomtjänsteleverantörer, Ericsson IoT Accelerator ger fullständig synlighet och kontroll för den mobila anslutningen av alla IoT-enheter under hela deras livscykel, oavsett var de befinner sig. Dessa förmågor är avgörande för att tillhandahålla energihantering och optimering för smarta uppkopplade byggnader. Genom att tillhandahålla lättanvänd teknik i kombination med Ericssons IoT-anslutningslösningar tillåter Kiona fastighetsförvaltare att samla in byggnadsdata genom integrerade sensorer som kan användas för informerade beslut och styra byggnaden utan att behöva vara på plats.

Jens Erler, IoT Client Principal, Technology and Emerging Business, Ericsson:

– Implementeringen av cellulär IoT-anslutning över hela fastighetssektorn gynnar marknader över hela världen, från minskad energianvändning och andra driftskostnader till mervärde för fastigheter och ökad hyresgästnöjdhet. Även om den exakta karaktären av fördelarna med uppkopplad energihantering och optimering varierar mellan länder, har minskad energianvändning ekonomiska och miljömässiga fördelar för alla.

– Vi inser de utmaningar som fastighetssektorn står inför relaterade till energihushållning och ökat fastighetsvärde över hela norra Europa och utanför. Genom våra oberoende lösningar och stödjande tjänster strävar Kiona efter att lätta på detta tryck och skapa ett enhetligt digitalt ekosystem genom att koppla fastighetsförvaltare till sina byggnader på distans, säger Viktor Vitell, CMO, Kiona. Ericsson IoT Accelerator gör det möjligt för företag att enkelt distribuera, hantera och skala sin globala IoT-verksamhet från en enda IoT-plattform. Idag betjänar det över 9 000 företag i mer än 100 länder och hanterar mer än 90 miljoner anslutningar, inklusive över 20 miljoner eSIM, vilket gör Ericsson till en marknadsledare inom IoT-anslutningshantering.