Nyheter

Samverkan stärker hyresgäster på Rosengård

Ett spännande och nyskapande samarbete startade i slutet av augusti. Rosengård Fastighets AB och Yalla trappans Yalla lotsar samverkar för att skapa bättre förutsättningar för mammor och barn som bor hos fastighetsbolaget.

Rosengård fastigheter har länge samverkat med Yalla trappan. I samtal under våren växte tankar om ett nytt samarbete fram utifrån verksamheternas gemensamma mål: stärka föräldraskapet, förbättra barns förutsättningar, öka kvinnors egenmakt och förbättra levnadsförhållanden för barnfamiljer som bor hos Rosengård fastigheter på Törnrosen och Örtagården.

Rosengård fastigheter vill bredda kommunikationen med kvinnor och barnfamiljer i husen och sprida mer kunskap om hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Samtidigt hoppas samarbetet bidra till att ökad kunskap om vikten av att gå i förskola, öka tilliten till myndigheter, förbättra möjligheten för kvinnorna att utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden och mycket annat. Genom att stärka människorna som bor i husen stärks hela Rosengård.

– Vi som jobbar på Rosengård fastigheter strävar alltid efter att bli bättre och kunna möta våra hyresgäster på ett personligt plan. Vårt bosociala fokus och driv är vår stolthet. Det håller oss inriktade på att arbeta för en positiv områdesutveckling i allt vi gör. Men trots att vi är ett jämställt bolag med en otrolig språkkompetens på 16 språk, är vi ödmjuka inför att det ibland finns vissa kulturella och språkliga barriärer mellan oss och en del av våra boende, säger Sofia Wittmann, bosocial samordnare på Rosengård fastigheter.

Yalla lotsarnas syfte och funktion blir att fungera som en länk mellan det etablerade samhället och familjer i ett utsatt område. De fem kvinnliga lotsarna har själva erfarenhet av att vara nyanlända i Sverige. Tillsammans talar de, förutom svenska och engelska, tio olika språk. Rosengård fastigheters driftpersonal har nu möjlighet att få sällskap av lotsarna vid hembesök, där de kan bistå med kulturell och språklig kompetens samt följa upp familjer på ett mer långsiktigt sätt. Lotsarna kommer även arbeta uppsökande och bistå Rosengård fastigheter med kunskap om det egna beståndet ur ett nytt perspektiv.

Sofia Wittmann fortsätter:

– Genom Yalla lotsarna hoppas vi kunna lära oss ännu mer och samtidigt bidra till deras arbete med vår kunskap om fastighetsdrift och hyresjuridik. Vi vill ta fram det bästa ur varandras verksamheter i det här samarbetet. På så sätt hjälper vi så många familjer som möjligt.

Arbetet startade upp ett antal gemensamma utbildningstillfällen. Sofia Wittmann visade, tillsammans med fastighetsbolagets driftpersonal, runt i lägenheter, gemensamma utrymmen och berättade hur en hyresgäst bäst vårdar sin lägenhet och vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det bjöds även på genomgång av grundläggande hyresjuridik, hur man får en lägenhet, vad oriktiga hyresförhållanden innebär och mycket annat. Kunskap som lotsarna kan använda när de träffar kvinnor både i sitt arbete och i sin vardag. Tanken är att denna kunskap ska utökas och fördjupas kontinuerligt, då båda parter fortsätter att upptäcka nya gemensamma beröringsytor.

– Genom samarbetet med Rosengård fastigheter kan vi nå ännu fler familjer, särskilt de mammor som lever i isolering, och ge dem stöd och lotsning i en trygg hemmiljö. Vi kompletterar varandra med olika kompetenser och genom vårt gemensamma arbete strävar vi efter att skapa starka vuxna och bättre förutsättningar för alla barn, säger Frida Grundahl, projektledare för Yalla lotsarna.

På bilden: Anders och Bahaa från Rosengård Fastighets AB och Hanady och Ifraax från Yalla lotsarna, i samtal på Rosengård

Foto: Miriam Preis