Nyheter

Nu gör kollaborativa robotar intåg

Robotisering och automatisering är något som påverkar alla branscher. Och det är bara en tidsfråga innan det är en del av allas vår vardag. Men hur påverkas egentligen fastighetsbranschen?

Fastighetsbranschen har länge varit en självklar hörnsten i den svenska ekonomin. På så sätt står den även i framkant för teknisk innovation och har traditionellt sett varit snabb på att tillämpa och dra nytta av ny teknik.

I takt med att kollaborativa robotar blir alltmer vanligt förekommande så skapar det både förväntningar och möjligheter för fastighetsbranschen i stort. Enligt många så utspelar sig här och nu den mest omvälvande perioden i branschens historia, då smarta och automatiserade system kommer att göra intåg och prägla all sorts verksamhet.

Här är några av de saker som mycket väl kan komma att förändras i både det korta och det långa loppet.

Avlastning av praktiska arbetsuppgifter

Den främsta fördelen med kollaborativa robotar är att de kan arbeta sida vid sida av människor och såväl underlätta som avlasta. Därför har de kommit att bli något utav en självklarhet i sammanhang där arbetsuppgifter faktiskt kan utgöra risker om de utförs av människor. Därför har robotisering fått en naturlig plats när det kommer till att underlätta tunga lyft eller arbetsuppgifter som kan innebära förslitningsskador.

Därför förutspår många att fältarbete och arbete på palts kommer att bli ett område där dessa robotar får väldigt stort genomslag. Såväl fastighetsskötare som de vars uppgifter är främst administrativa kommer med stor sannolikhet att inom kort få uppleva roboten som en nära arbetskamrat. Oväntat men samtidigt oerhört spännande.

Minimering av risker

Det har väckts en del oroliga röster gällande huruvida robotar i verksamheten inte skulle kunna utgöra risker. Särskilt då de både kräver ett visst mått av programmering, och då de i samband med tung arbetsbörda kan bli en skaderisk i sig.

Samtida robotar har däremot ett stort antal säkerhetsrelaterade egenskaper som gör att de är väldigt säkra att använda. Sensorer och smart bearbetning av data för att de minimerar risken för personskador samtidigt som de i många fall är mer eller mindre självprogrammerande.

På så sätt kan man bara dra fördelar av den pågående robotisering. Tvärt emot mångas farhågor har det inte heller kommit att utgöra ett hot mot förutsättningarna för jobb och anställning. Istället har det på många håll resulterat i ökad efterfrågan på personal. Helt klart en spännande utveckling som är värd att hålla koll på.