Nyheter

HR-chef tar plats i Wihlborgs koncernledning

Från och med den 1 september ingår Tove Gleisner, HR-chef, i Wihlborgs koncernledning.

– Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs för att kunna bedriva en aktiv förvaltning och utveckling, och vi värderar vår starka företagskultur högt. Vår omvärld är i ständig förändring därmed behöver även vi utvecklas och anpassa oss till nya krav och behov. Här är utbildning, rekrytering och lyhördhet för människor avgörande kompetenser. Jag är därför glad att kunna välkomna Tove Gleisner med hennes breda erfarenhet till koncernledningen, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.  

Tove Gleisner har arbetat på Wihlborgs som HR-chef sedan 2020. HR-funktionen har även tidigare varit representerad i koncernledningen genom Anna Nambord, då chef för Hållbara affärer och numera affärsutvecklare och expert inom arbetsplatsrådgivning.

– På Wihlborgs arbetar vi med ett affärsnära HR där vi rustar och utvecklar vår organisation hand i hand med verksamheten. Det arbetssättet kommer vi att hålla fast vid och utveckla vidare. Med min bakgrund från bemannings- och rekryteringsbranschen har jag erfarenhet av många olika kunder och branscher med höga krav på anpassning och utveckling, en erfarenhet som jag ser fram emot att bidra med i våra strategiska beslut, säger Tove Gleisner, HR-chef.

Tove Gleisner har långvarig erfarenhet från rekryterings- och bemanningsbranschen där hon arbetat inom HR och i olika chefsroller.