Nyheter

K2A: Delårsrapport januari – juni 2022

K2A Knaust & Andersson Fastigheter lämnade idag sin delårsrapport för perioden januari-juni 2022. Resultatet efter skatt uppgick till 423 miljoner, över 40 procent högre än motsvarande period förra året.

April till juni 2022 i siffror:

Hyresintäkterna uppgick till 87,8 Mkr (61,2)

Driftsöverskottet uppgick till 62,0 Mkr (43,3)

Förvaltningsresultatet uppgick till 79,0 Mkr (7,6)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 131,0 Mkr (118,8)

Resultat efter skatt uppgick till 184,3 Mkr (93,9) och resultat per stamaktie uppgick till 1,96 kr (0,91)

Januari till juni 2022 i siffror:

Hyresintäkterna ökade till 173,4 Mkr (122,3)

Driftsöverskottet uppgick till 111,1 Mkr (82,6)

Förvaltningsresultatet uppgick till 124,0 Mkr (19,3)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheteruppgick till 335,6 Mkr (360,0)

Periodens resultat efter skatt uppgick till 423,3 Mkr (301,3) och resultat per stamaktie uppgick till 4,56 kr (3,17)

Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 4 602 (3 504)

Under andra kvartalet har K2A färdigställt drygt 300 bostäder, vilket innebär att antalet bostäder under förvaltning ökade med 5 procent till 4 602 bostäder per 30 juni 2022.

K2A har under 2022 erhållit tre mycket attraktiva markanvisningar i Stockholm. Det innebär att K2A, efter färdigställande av projektportföljen, kommer förvalta drygt 1 200 bostäder i Stockholms stad. Om Stockholms kranskommuner inkluderas ökar den siffran till 2 500 bostäder, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av antalet bostäder i K2A:s totala fastighets- och projektportfölj.