Nyheter

Sagax förvärvar 18 fastigheter för 623 miljoner

Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat sammanlagt 18 fastigheter för motsvarande 623 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 66 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål.

Årshyran uppgår till motsvarande 60 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 95 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,9 år.

Av förvärven har motsvarande 471 miljoner kronor tillträtts. Återstående 152 miljoner kronor beräknas tillträdas under det tredje och fjärde kvartalet 2022.

Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Finland (350 miljoner kronor), Frankrike (124 miljoner kronor), Spanien (121 miljoner kronor) samt Nederländerna (28 miljoner kronor). Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 124 miljoner kronor.

Fakta: AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2022 till 3 847 000 kvadratmeter fördelat på 690 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.