Nyheter

Nuuka: ”Diskussionerna om energibesparingar inom fastighetssektorn påminner om en film i slowmotion”

Text: Martin Jonsson, Nuuka

FN:s rapport om klimatförändringar – IPCC-rapporten, som publicerades i slutet av februari men överskuggades av nyheten om kriget i Ukraina, slår fast att det är brådskande och nödvändigt att bekämpa klimatförändringarna. Efter att ha läst rapporten funderar jag på dess betydelse för oss i fastighetsbranschen. Vad behöver vi göra för att rädda planeten?

Svaret är att vi behöver bidra med omedelbara minskningar av både energiförbrukning och utsläpp. Och det måste ske nu.

Utöver rapportens krav på minskade CO2 utsläpp så har sanktionerna mot Ryssland lett till kraftiga fluktuationer inom energikostnader och priser. Energibolagen har kraftigt höjt priserna på de flesta marknaderna i Europa. Och i Sverige har det genomsnittliga elpriset skjutit i höjden. Så fastighetsägarnas behov av att minska sina energikostnader kan enkelt sammanfattas som obestridligt och omedelbart.

Men tyvärr är mitt intryck att de som arbetar med frågorna för det mesta inte har speciellt bråttom. Branschen verkar sakna “sense of urgency” och därmed en önskan att få till förändring redan idag.

Därför kretsar energibesparings-diskussionerna oftast kring byte av utrustning, automationssystem, energisystem och andra långsiktiga åtgärder. Stora och kostsamma investeringar som planeras över en tidsperiod på många år. Där diskussionerna och besluten pågår som i en slowmotion-film. Trots att vi behöver beslut idag.

Långsiktiga planer, energisatsningar, bättre isolering, värmepumpar, solceller, inköp av förnybar energi och bättre byggteknik – allt detta behövs. Men, det finns även snabbare lösningar.

Omedelbara energibesparingar och utsläppsminskningar kan åstadkommas med digitala lösningar som optimerar den befintliga byggnadsautomationen. Artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer kan automatiskt styra och optimera byggnadsautomation, ventilation, värme och kyla.

Med hjälp av mjukvara kan man snabbt spara tiotals procent på CO2 utsläpp, reducera onödig energiförbrukning samtidigt som inomhusluften blir optimal och säker för de som bor och arbetar i byggnaden. Utan att man som fastighetsägare behöver investera i ny hårdvara.

AI programvaran analyserar, justerar och optimerar automatiskt fastighetens bör-värden på minutnivå beroende på användning, yttertemperatur mm. Vilket sparar tiotals kronor per kvadratmeter varje år och hundratusentals kronor per fastighet.

Bästa nyheten? Det är att tekniken kan tas i bruk omedelbart och utnyttjar befintlig byggnadsteknik och fastighetsautomation, där man uppnår betydande besparingar redan efter några veckor. Samtidigt som man som fastighetsägare garderar sig mot stigande och fluktuerande energipriser.

Det här är vad vi på Nuuka gör: vi optimerar och diagnostiserar byggnadsteknik med hjälp av AI. Med högsta säkerhet, helt automatiskt och i realtid. Förutom undvikande av onödig energiförbrukning så blir resultatet också optimal inomhusluft, förlängd livslängd på utrustningen, minskade underhållsbesök, ökad fjärrkontroll av fastigheterna och minskade utsläpp.

Lösningarna är färdiga, säkra och enkla att installera. Skulle du kunna fatta ett beslut idag?