Nyheter

L&T vinner flerårigt uppdrag för Danish Crown

L&T har fått förnyat förtroende att ansvara för servicedriften vid det danska matvaruföretaget Danish Crowns anläggning i Jönköping kommun. Avtalet börjar gälla i oktober i år och löper under tre år. L&T har sedan 2009 varit leverantör till Danish Crown och samarbetet har varit mycket fruktbart för båda parter.

Köttvaror är ett känsligt livsmedel som kräver specialiserad personal med särskild utbildning och kunskap för att säkerställa perfekt hygien och säkerhet i lokaler, utrustning och hantering. L&T använder sig av bestämda scheman för kontroller och alla livsmedelskunder genomför ett stort antal tester för att mäta halter av mikroorganismer. Inga fel tillåts utan avvikelser från bestämda värden måste åtgärdas.

– Vi är glada och stolta att vi får fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Danish Crown vid företagets anläggning i Jönköping, säger Mehran Moshtagh, Enhetschef L&T Service AB. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med Danish Crown, liksom med Jönköpings kommun som vi har ett bra samarbete med. Vi vill ge vår kund en service grundad på kompetens och den förmåga vi besitter att leverera säker drift med en hög servicenivå. Vårt mål är att ge våra kunder den bästa och mest relevanta servicen när vi befäster och utvecklar vår roll som den ledande leverantören.

För att sköta hygienen i lokaler som hanterar olika typer av köttråvara krävs att medarbetarna har grundutbildning om kemikalier, mikroorganismer och vattenteknik och till exempel har förståelse för hur det fungerar med kondensering och vatten. L&T har varit marknadsledande inom detta område i Sverige sedan 2006.

– Vi ser fram emot fortsatt samarbete med L&T. De använder system och metoder som gör att vi tryggt kan ägna oss åt vår verksamhet medan vi litar på att hygien och säkerhet håller högsta nivå, säger Richard Diber, platschef Danish Crown i Jönköping kommun. Servicedriften av komplicerade fastigheter och känsliga verksamheter kräver hela tiden utveckling av leverantören. Vi uppfattar att L&T motsvarar de kraven.