Nyheter

Fem pilotkommuner ska stödja Heimstadens nollvision mot vräkningar

Som första svenska bostadsfastighetsbolag annonserade Heimstaden i våras att man lanserar en nollvision mot vräkningar 2030, med ett delmål om ett halverande 2025.

Nu har Helsingborg, Norrköping, Sandviken, Växjö och Umeå valts ut som pilotkommuner.

Heimstaden verkar idag i 42 av landets kommuner, förvaltar över 40 000 bostäder och jobbar kontinuerligt med att förbättra boendeupplevelsen för sina hyresgäster.

Bakgrunden till nollvision är att Heimstaden i sitt dagliga arbete identifierat var i vräkningsprocessen det finns förbättringspotential och där man tillsammans med kommun och socialtjänst kan arbeta smartare och förebyggande så att hyresgäster som hamnar i trångmål inte behöver lämna sina hem.

– Vi är jätteglada att kommunerna vill vara en del av vår nollvision och samarbeta för att minska antalet vräkningar och i ett tidigare skede ge stöd till individer som av olika anledningar riskerar att förlora sin bostad, säger Marie Jacobsson, bosocial samordnare och initiativtagare till Heimstadens nollvision mot vräkningar.   

– Heimstaden har omtänksamma boende som löfte och varje dag tittar vi på hur vi kan utveckla och förbättra vårt agerande. Vi sätter hyresgästen först och med nollvisionen ökar vi insatserna för deras välbefinnande, tillägger Marie Jacobsson.

Heimstadens lokala förvaltningskontor ansvarar för förbättringsarbetet med kommun och socialtjänst. Detta inleds till hösten. Förhoppningen är att också Kronofogdemyndigheten ska bidra till nollvisionen.