Nyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer i Sverige och Norge för 860 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar tre projektfastigheter i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter till Hemsö där Hemsö övertar ansvaret för finansiering av projekten samt en kontorsfastighet i Norge med delvis offentliga hyresgäster som säljs till lokala investerare. 

– SBB avyttrar projektfastigheter som ej inkluderas i SBB:s intjäningsförmåga samt renodlar beståndet genom att sälja icke-kärninnehav av kontorsfastigheter vilket stärker SBB:s balansräkning och minskar kommande investeringsbehov. Det känns också väldigt bra att det är Hemsö som är köpare av samhällsfastigheterna vilket säkerställer långsiktighet och goda relationer med hyresgästerna, kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Slutligt fastighetsvärde fastställs i samband med projektens färdigställande.

Affärerna signerades 30 juni 2022 och frånträden sker under tredje kvartalet 2022.