Nyheter

Wihlborgs egna klimatambassadörer

Högt ställda klimatmål, väl genomarbetad miljöpolicy och höga ambitioner för en förbättrad klimatprestanda i befintliga fastigheter är viktiga hörnstenar i Wihlborgs klimatarbete. Men det som utmärker det dagliga arbetet är att mycket av jobbet drivs och genomförs av Wihlborgs egna fastighetsvärdar.

Att spurta mot att uppnå en viss certifiering av en fastighet är en sak, att hålla engagemanget i klimatarbetet uppe på längre sikt en helt annan. Därför är det viktigt att jobba in klimatmedvetenheten i hela organisationen, menar Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

–  I våra certifieringsprocesser jobbar vi tillsammans från olika delar av organisationen med samma byggnad och med ett långsiktigt perspektiv. Hos oss drivs inte arbetet av externa konsulter utan av oss själva. Dessutom har vi lyxen att ha egna fastighetsvärdar som kan byggnaderna utan och innan och har miljötänket i sig. Jag vågar påstå att det är ett unikt sätt att jobba på, säger hon.

Återbruk kan underlätta

Lars Möllwander är fastighetsvärd på Wihlborgs och har ett engagemang i miljö-och hållbarhetsfrågor. För honom är det helt naturligt att till exempel ta vara på inredningsdetaljer och återbruka på annat håll.

–  Det bär mig emot att slänga fullt fungerande grejer, säger han.

Enligt Lars Möllwander finns det en gängse uppfattning om att det blir krångligare med återbruk. Men genom nära kontakt med hyresgästerna kan Lars Möllwander pussla så att det uppstår en win-win-situation för alla inblandade.

–  Jag kan absolut förstå att man väljer att köpa nytt som man helt säkert vet funkar i stället för att kanske behöva testa och måtta begagnad utrustning. Och man får inte vara dumsnål. Men ibland kan det underlätta också. Om jag vet att det står överblivna vitvaror hos en hyresgäst kan en annan hyresgäst med begränsad budget överta dem och slippa ta in offerter, riva ut och bygga nytt.

– För oss på Wihlborgs är det viktigt att jobba klimatmedvetet i hela organisationen, säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Nästa steg i Wihlborgs återbruksarbete är att få ännu större samordning kring logistik och lagring av återbrukade produkter och att skapa en digital översikt av tillgängliga byggprodukter och dess skick. Tillsammans med återbruksföretaget Demontera håller Wihlborgs till exempel på att ta fram en lagerlösning för återbrukade produkter från sina fastigheter i Lund, Malmö och Helsingborg.

Arbete som får ta tid

Wihlborgs egna undersökningar visar att det finns ett stort intresse bland hyresgäster för återbruk, men att hyresgästerna inte alltid vet hur det ska gå till.

–  Det finns en efterfrågan och vi kan och bör axla rollen som rådgivare och utmanare. Vi ska lyssna men också föreslå. Och den kompetensen har vi i vår egen organisation inte minst genom våra kunniga fastighetsvärdar, säger Elsa Hagdahl.

–  Jag har en stor frihet i mitt arbete att komma med förslag på lösningar och egna initiativ. Det finns också en acceptans i organisationen för att lägga tid på att hitta de mest hållbara lösningarna, säger Lars Möllwander.

Ökat fokus på social hållbarhet

Förutom återbruk är Lars Möllwander involverad i insatser för närmiljön runt Wihlborgs fastigheter. Exempel på insatser som Wihlborgs arbetar med är planteringar, grönytor, insektshotell, fladdermusholkar, fördröjning av dagvatten. Grönskan bidrar till välmående och en ökad biodiversitet, men är också en viktig klimatanpassningsåtgärd genom att fördröja vatten i händelse av kraftiga skyfall.

Ett arbete som genom ännu tätare kontakt med hyresgästerna håller på att utökas med insatser inom social hållbarhet.

–  Vi vill veta hur vi kan göra för att skapa bättre och tryggare arbetsplatser för våra hyresgäster. Det kan handla om att tillföra mer grönska, eller att skapa fler platser att mötas på, säger Elsa Hagdahl.