Nyheter

Förre riksbankschefen Lars Heikensten och förre riksgäldsdirektören Hans Lindblad: ”Billigare för stat och kommun att själva äga fastigheterna”

”Det brukar hävdas att privata företag kan bygga och driva fastigheter ­avsedda för offentlig verksamhet mer effektivt. Tvärtom tenderar kostnaderna för skattebetalarna att öka och flexibiliteten bli sämre. Frågan är om fenomenet samhällsfastigheter gagnar några andra än de inblandade kapital­ägarna.”

Det skriver Lars Heikensten, tidigare riksbankschef och Hans Lindblad, tidigare riksgäldsdirektör i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Samhällsfastigheter har under senare år blivit ett begrepp i debatten. I prospekt från det ena fastighetsbolaget efter det andra klargörs hur lönsamt det är att investera i byggnader som sedan används av offentlig verksamhet i staten, regioner eller kommuner. Det kan handla om allt från förskolor, skolor och vårdcentraler till mer tekniskt avancerade byggnader som badhus och sjukhus.”

”Statistiken på området är inte så utförlig, men vi vet att transaktions­volymerna och antalet aktörer som arbetar med samhällsfastigheter ökat kraftigt. Från 2013 till 2020 steg försäljningsvärdet på samhällsfastigheter från drygt 5 till över 30 miljarder kronor.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/billigare-for-stat-och-kommun-att-sjalva-aga-fastigheterna/