Nyheter

Vi är Hyllie – en ny samverkansarena med utvidgade perspektiv

Samverkansarbetet som Malmö stad drivit med fastighetsaktörerna i Hyllie utbyggnadsområde byter form och skepnad. Den 1 juli överlämnas samarbetet och byter namn till Vi är Hyllie genom en utvidgad samverkan för hela näringslivet i området.
Bakom initiativet står Hyllie Citysamverkan, en ekonomisk förening som drivs av aktörerna på plats. För nystarten har ledningen gett frontpersonerna Maria Nyman och Jesper Larsson ett delat uppdrag att under hösten inleda Vi är Hyllie med utgångspunkt från resultatet av ReStart Hyllie. Ett utvecklingsprojekt med Event in Skåne för områdets utmaningar efter pandemin.Som en blomstrande plats och destination för upplevelser och möten avstannade det mesta runt Hyllie stationstorg som en följd av den globala pandemin. För att möta utmaningen initierade Malmö stad med Event in Skåne utvecklingsarbetet ReStart Hylle med finansiellt stöd av Tillväxtverket. Ett projekt som pågick från juni 2021 till april 2022 genom ett omfattande processarbete, där näringsliv, nyckelaktörer och samarbetsorganisationer lokalt, regionalt och nationellt deltog. Arbetet med ReStart Hyllie blev en naturlig utveckling av Samsyn Hyllie, som under processen tydliggjorde ambitionen att utvidga samverkansarbetet för alla verksamheter i området och samla Hyllies gemensamhet under ett och samma tak. Resultatet blev Vi är Hyllie genom den nybildade ekonomiska föreningen Hyllie Citysamverkan, bildad och finansierad av aktörerna i området med samverkansstöd från Malmö stad.Linda Persson, vd för Malmö Arena Hotel och ordförande för Hyllie Citysamverkan är en av initiativtagarna till det nya samarbetet tillsammans med styrelserepresentanter från Roth Fastigheter, Fler Bostäder, MKB Fastighets AB, Granitor och Quality Hotel View.Jag har varit med ett bra tag i Hyllie och vet att samverkan kring områdets attraktionskraft är en framgångsfaktor för en plats som ska växa. Med Hyllie Citysamverkan ska vi göra det genom kommunikation, stadsutveckling, trygghetsfrågor samt upplevelser och event. Verktygslådan som ReStart Hyllie överlämnat ger ett fantastiskt underlag för nystarten till det utökade samarbetet som varit efterfrågad och behövd sedan länge.Maria Nyman som tillsammans med Jesper Larsson fått i uppdrag att ta fram en treårsplan för Hyllie Citysamverkan och initiera det utvidgade samarbetet ser tillbaka på sina tidigare år som kommunikationsansvarig för Hyllie i Malmö stad mellan 2007 och 2018.– Mina bästa och mest utvecklande år i yrkeslivet har varit genom Samsyn Hyllie. Ett samarbete där staden i rollen som nätverksentreprenör skapade visionen för Hyllie tillsammans med näringslivet. Platsen är unik med sin tillgänglighet i regionen och access till resten av världen. Allt är riggat för Vi är Hyllie att stå på egna ben och utveckla Hyllies nästa resa.  För det delade uppdraget blir Jesper Larsson som tidigare varit vd för Malmö Live konserthus och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm en viktig resurs och representant för kulturen som en stärkt värdegrund och röst i Hyllie. – Jag ser Hyllie som en potentiell plats där kulturen kan växa med områdets unika förutsättningar och stärkas av aktörernas samarbetsinitiativ. Med min bakgrund och det nätverk jag har från olika kulturarenor, både nationellt och internationellt är min ambition att skapa förutsättningar för Hyllie att addera kulturen som tillväxtfaktor på platsens villkor utifrån alla hållbarhetsperspektiv. Det samlade resultatet för projektet ReStart Hyllie presenteras på en digital plattform med samma namn tillsammans med och en nyss framtagen marknadsundersökning för området, genomförd av Ipsos på uppdrag av Samsyn Hyllie via Malmö stad. Detta tillsammans med andra dokument och rapporter blir nu den verktygslåda och kunskapsbank för utgångspunkten av det nystartade samarbetet – Vi är Hyllie.
Foto: Urszula Striner
I bild från vänster: Jesper Larsson, Linda Persson, Maria Nyman