Nyheter

Gladsheim Fastigheter förstärker organisationenen

Gladsheim har, som en del av sin expansionsplan, förvärvat ytterligare fastigheter under 2022 vilket innebär att det totala beståndet nu uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor och över 2 100 lägenheter inklusive tidigare meddelade förvärv. I takt med att beståndet växer finns även behov av en större organisation och Gladsheim har rekryterat en analytiker och en ekonomichef.

Gladsheim Fastigheter anställer Charlotte Lagerkrans som ekonomichef. Charlotte har en lång internationell erfarenhet från fastigheter och private equity med fokus på redovisning, skatt, juridik och rapportering. Charlotte kommer närmast från John Mattson, där hon var Redovisningschef, och hon påbörjar sin anställning hos Gladsheim i september. Hon har tidigare arbetat som bland annat finance manager och finance controller på Atle och 3i.

Som analytiker har Gladsheim anställt Leo Kimiaei. Leo kommer närmast från Samfastigheter där han arbetade som analytiker. Han har tidigare även arbetat på PwC med revision. Leo påbörjade sin anställning på Gladsheim i juni.

– Gladsheim har en tydlig expansionsplan och i takt med att beståndet kontinuerligt växer stärker vi nu också vår organisation. Vi hälsar med glädje våra nya medarbetare Charlotte och Leo välkomna med vetskapen om att de med deras tidigare erfarenheter och kunskap kommer att bidra till Gladsheims fortsatta tillväxtresa och värdeutveckling, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.