Nyheter

Fastpartner förvärvar lager- och kontorsfastighet i Malmö

Fastpartner har per den 16 juni förvärvat och tillträtt fastigheten Tränsbettet 8 i Malmö. Fastigheten har en uthyrningsbar area på 3 350 kvm och ligger mellan yttre och inre ringvägen i nära anslutning till E65 och erbjuder funktionella lagerytor.

Nettoköpeskillingen för fastigheten är 49,8 MSEK och det årliga driftnettot uppgår till cirka 3,2 MSEK. Hela fastigheten hyrs av en hyresgäst, vilken är ledande leverantör av mätinstrument till industrin. Fastigheten kompletterar på ett bra sätt Fastpartners bestånd av lager-, kontors- och lättindustrifastigheter i Malmö genom att idag leverera ett bra kassaflöde i ett läge som kommer att öka i attraktivitet, för denna typ av verksamhet, över tid.

– Förvärvet är ett litet men efterlängtat tillskott till vårt förvaltningsbestånd i Malmö. Vi brinner för att erbjuda funktionella, effektiva och klimatsmarta lokaler till våra hyresgäster, vilket vi vet att de uppskattar, säger Annika Sjöberg, Områdeschef på Fastpartner.