Nyheter

Debatt:. ”Allmännyttan blundar för risken med korruption”

Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten:

”Varje år görs offentliga upphandlingar för över 800 miljarder kronor. Lagstiftningen (lou) ska möjliggöra insyn och granskning, och förhindra korruption. De allmännyttiga bostadsbolagen vill dock slippa omfattas av lagen eftersom de påstår att den fördyrar byggandet. Kritiken är miss­visande.”

Allmännyttan ser stora nackdelar med att de kommunala bostads­bolagen omfattas av lagen om offentlig upphandling (lou). Organisationen menar att lagen leder till ökade kostnader och vill inte längre omfattas av regelverket. Sedan en tid tillbaka driver Allmännyttan därför en omfattande opinionsbildningskampanj med bland annat debatt­artiklar i lokaltidningar och en valsajt som nyligen lanserats.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/allmannyttan-blundar-for-risken-med-korruption/