Nyheter

Ny VD för Nordic BIM Group Sweden

Den 1 juni i år tillträde Tom Nordin som VD för Nordic BIM Group Sweden. Tom har sedan 2009 haft olika roller inom den kommersiella fastighetsbranschen. Där har Tom besuttit tekniska och kommersiella roller.

Allt från sälj- och marknadschef till VD de senaste 6 åren. Tom arbetade med nyetableringar av nät i större fastighetsprojekt, IoT lösningar, förvaltningar av fastighetsbestånd och från 2016-2021 som VD på ett IT bolag som sedan blev del av en större koncern.

– Jag ser fram emot att få arbeta med en så stark och erkänd lösning, tillsammans med ett team som har så lång erfarenhet och otroligt hög, Teknisk kompetens, säger Tom. Vi bygger nu vidare som en nordisk koncern med våra starka ägare och ska utveckla både vår egen ip och vårt totala erbjudande. Det blir en kul resa!

Vi har varit en del av Nordic BIM Group sedan januari i år. Koncernen har en stark nordisk marknadsposition med lösningar inom BIM.

– Det känns väldigt bra att ha Tom ombord för att hjälpa oss att nå våra mål. Säger Jörgen Nylund, koncernchef för Nordic BIM Group. Vi har mycket att göra och goda affärsmöjligheter framför oss. Med Toms ledarskapsförmåga och erfarenhet är jag övertygad om att vi kommer att ”Succeeding together” och ha en lycklig, hälsosam och rolig resa medan vi utvecklar vår verksamhet.