Nyheter

Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter

Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete och tecknar samtidigt ett femårigt ramavtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering. Netmore erhåller 6 MSEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, och därutöver en månatlig intäkt per installerad nod.

Noderna, som säljs ”as-a-Service” och inkluderar drifttjänst av säkert nät, utgör en grund när Newsec erbjuder ett cybersäkert tekniskt nät för uppkoppling av bland annat fastighetssystem. Noderna, som även är utrustade med LoRaWAN, möjliggör både för uppkoppling av sensorer, mätare och givare, samt för leverans av bredbandstjänster till hyresgäster. Arbetet inleds omgående.

– Ett säkert tekniskt nät är grunden för en uppkopplad fastighet. Newsecs fördjupade samarbete med Netmore runt digital infrastruktur för uppkopplade system och sensorer är en viktig pusselbit i att paketera marknadens bästa helhetslösning för digitala fastigheter. Vi vill möjliggöra en smidig digitaliseringsresa där fastighetsägaren får tillgång till användbara insikter för att öka hållbarheten inom allt ifrån energiförbrukning och prestanda till hur olika ytor nyttjas,
säger Christoffer Börjesson, Head of Newsec Digital Accelerator, Newsec.

Strategiskt samarbete kombineras med utrullning av Netmore Proptech Node as-a-Service

Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete som bygger på två delar. Dels kommer Netmore att erhålla 6 miljoner SEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, dels kommer noderna att nyttjas i ett långsiktigt digitaliseringsinitiativ som når 9 000 fastigheter.

Newsec får därmed möjlighet att förse fastigheter med både Netmore Proptech Node och Netmore LoRaWAN. Den gemensamma långsiktiga målbilden är att Newsecs 9 000 förvaltade fastigheter i framtiden kommer behöva vara uppkopplade för att kunna arbeta med energieffektivisering och generera insikter. Allt fler applikationer och enheter kommer att kopplas upp och detta behöver ske på ett säkert nät för att kunna hantera data från de uppkopplade fastigheterna.

Netmores lösningar kommer att utgöra en viktig del när Newsec lägger grunden för den digitala transformation man erbjuder fastighetsägare inom ramarna för Newsec Digital Accelerator.

– Det nära samarbetet mellan Netmore och Newsec Digital Accelerator visar nu vägen för uppkopplade fastigheter. Vi är glada att vår teknik, som möjliggör bland annat driftnettoförbättringar och bredbandstjänster, valts och utgör en grund i Newsecs erbjudande för att skapa digitala fastigheter. Vi ser fram emot att inleda samarbetet, som utgör ytterligare ett kvitto på att vi tagit en ledande position med vår teknik för värdeskapande fastighetsdigitalisering,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group.