Nyheter

Efter 370 år – Statens fastighetsverk söker nya hyresgäster till Göta hovrätt

Göta hovrätt i Jönköping flyttar ut sommaren 2023 och Statens fastighetsverk söker nya hyresgäster. Anledningen till flytten är främst att domstolsbyggnaden inte uppfyller säkerheten för en domstol.

Myndigheten som har funnits på samma plats i 370 år flyttar till en nybyggd fastighet.

– De två vackra byggnaderna är statligt byggnadsminne och erbjuder stora möjligheter. Redan nu är intresset stort för vad Göta hovrätts gamla lokaler ska användas till, vilket känns roligt för oss som förvaltar de två husen, säger Jeanette Pihl, Statens fastighetsverk, projektägare för den inledande fasen av renoveringen och anpassningen av fastigheterna till nya ändamål.

Fantastisk miljö i anrika byggnader

– Den gamla domstolsbyggnaden och den några hundra år yngre ämbetsbyggnaden intill erbjuder en fantastisk miljö med stora ytor, rymd och ljusinsläpp, fortsätter Jeanette Pihl.

Göta hovrätt i Jönköping instiftades under drottning Kristinas förmyndarregering. Den 1100 kvadratmeter stora domstolsbyggnaden, som är stadens äldsta byggnad, uppfördes i fransk klassicistisk stil efter ritningar av hovarkitekten Simon de la Vallée. Ända sedan starten har det varit domstol i byggnaden som under sekler har varit ett landmärke i Jönköping.

Den intilliggande ämbetsbyggnaden på totalt 1200 kvm är från 1868 och var från början arkivbyggnad för hovrätten. Byggnaden i renässansstil, med sin ursprungligen helt öppna planlösning och de kraftiga bjälklagen för arkivändamål, anpassades till kontor för hovrätten på 1940-talet. Mellan byggnaderna finns en allmänt tillgänglig park, en omtyckt plats präglad av grönska och med ett över hundraårigt bestånd av stora lövträd.

Lokaler med många möjligheter

Statens fastighetsverk ser flera tänkbara användningsområden för Göta hovrätt framöver. Byggnaderna skulle till exempel passa bra för olika typer av kontorsverksamhet, för undervisningsverksamhet eller kanske för utställningar eller andra former av kulturell verksamhet.

– Vi utgår från byggnadernas förutsättningar och vilka åtgärder som krävs beroende på vem eller vilka de kommande hyresgästerna blir. Särskilt tillgänglighetsfrågan behöver ses över. Vi vill väldigt gärna tillgängliggöra hela eller delar av byggnaderna, säger Jeanette Pihl.

På kulturhistoriska villkor

– Här och i många andra delar av projektet för vi en dialog med Riksantikvarieämbetet. Domstolsbyggnaden byggdes på 1600-talet och vår utgångspunkt är att hela tiden göra en avvägning och ta hänsyn till de kulturhistoriska aspekterna.

Jeanette Pihl hoppas på ett stort intresse för att flytta in i de gamla hovrättsbyggnaderna.

– Vi märker att byggnaderna lockar. De ligger centralt med goda kommunikationer intill Länsmuseet och är omgivna av en fantastisk parkmiljö. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med våra framtida hyresgäster, precis som vi har haft med domstolsverket, avslutar Jeanette Pihl.