Nyheter

Radonmätningar i Ronneby kommuns 150 byggnader

Under vintern har fastighetsenheten inom Ronneby kommun genomfört radonmätningar i strax över 150 byggnader. Vid dessa mätningar visades förhöjda värden i några fastigheter som dock till stor del berör förråd eller källarutrymmen som inte används regelbundet. Vid biblioteket i Bräkne-Hoby och Hobyskolan uppmättes dock förhöjda värden i lokaler som används aktivt av verksamheterna. I väntan på ytterligare undersökningar har Ronneby kommun valt att stänga berörda lokaler tillfälligt.

Dessutom uppmättes något förhöjda värden som dock inte kräver akuta åtgärder vid vissa byggnader vid Johannishusskolan och Blekinge Naturbruksgymnasium, Hallabroskolan, brandstationen i Bräkne-Hoby och Hallabro.

– Vi har gjort en stor inventering i alla kommunala byggnader, totalt 150 stycken. Det är aldrig bra att vi hittar radonvärden över det fastställda gränsvärdet på 200 Bq/m3 i våra byggnader därför tittar vi på varje byggnad för sig och kommer att genomföra vidare analyser tillsammans med extern expertis och i nära dialog med den lokala tillsynsmyndigheten Miljö- och Byggnadsförvaltningen, säger fastighetschef Sören Andersson.

Biblioteket i Bräkne-Hoby stängdes tillfälligt redan samma dag som vi fick resultatet meddelar verksamhetschef Nicklas Martinsson. Just nu pågår arbetet med att hitta alternativa lösningar för biblioteksverksamheten i väntan på undersökning av de berörda lokalerna med hjälp av extern expertis.

I Hobyskolan uppmättes förhöjda radonvärden i källarplan i byggnad 56.

– Vi har tagit beslut att de berörda lokalerna inte kommer att användas i väntan på ytterligare undersökningar och åtgärder. Detta är en säkerhetsåtgärd som vi valt att vidta tillfälligt, säger förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

Ronneby kommun är i kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten för stöd i hanteringen och extern expertis har anlitats för fördjupade undersökningar. Dessutom förs en tät dialog med den lokala tillsynsmyndigheten Miljö- och Byggnadsförvaltningen. Berörda skolor och verksamheter har fått information om läget och kommer fortlöpande att informeras om det vidare arbete.