Nyheter

Förhandlingarna om renoveringshyror inom K-Fast har strandat

Förhandlingarna om kommande renoveringar av fastigheterna Saxen 31, Nordstjärnan 9 och Gökropet 4 o 5, totalt 90 lägenheter, mellan K-Fast och Hyresgästföreningen har strandat. Orsaken till tvisten är att parterna inte kunnat nå en överenskommelse avseende hyrorna och vilken hantering som ska erbjudas hyresgästerna under renoveringen.

K-Fasts yrkade hyror skulle innebära hyreshöjningar för de 90 lägenheterna på i snitt 48%.

– Vi ser en ohållbar utveckling i renoveringshyrorna i Eskilstuna där K-Fast går i spetsen för hyresnivåer som inte är rimliga för hyresgästerna och inte skäliga i relation till den standard som blir efter renovering, säger Patrik Wunderlich, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Om K-Fast och andra aktörer på hyresmarknaden i Eskilstuna fortsätter att renovera till vad som inte är mindre än ockerhyror så kommer stora skarar Eskilstunabor inte ha råd att bo kvar i sina hem. Därför sätter vi ner foten. Det är nog nu, säger Monica Andersen-Jensen, ordförande för Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

I och med strandningen lämnar man det kollektiva förhandlingssystemet och då kan K-Fast göra upp med hyresgästerna enskilt. Blir det ingen överenskommelse där heller har K-Fast rätt att begära prövning av hyrorna hos Hyresnämnden, men först efter att renoveringen är genomförd. Hyresgästföreningen företräder de hyresgäster som är eller blir medlemmar och som begär föreningens hjälp.