Nyheter

Fastighetsägarna Service rekryterar Annika Ahl som affärsutvecklingschef

Annika Ahl har rekryterats till Fastighetsägarna Service som affärsutvecklingschef och affärsområdeschef Förvaltning. Annika kommer närmast från en roll som regionchef på Jernhusen där hon ansvarat för 40 procent av bolagets fastighetsbestånd.

– Annika Ahl har en bred erfarenhet från komplex tjänsteförsäljning och fastighetsbranschen, vilket gör att hon har den erfarenhet och drivkraft som krävs för att vi ska kunna ta både affärsområdet och vår affärsutveckling till nästa nivå, säger Stefan Younes, vd för Fastighetsägarna Service.

Rollen står på två ben, och som affärsutvecklingschef kommer Annika Ahl att utveckla Fastighetsägarna Services tjänsteutbud för kommersiella fastighetsägare. I den andra delen av rollen – affärsområdeschef Förvaltning – kommer Annika att utveckla förvaltningserbjudandet och intensifiera samarbetet med affärsutveckling för att paketera nya lösningar som efterfrågas på marknaden.

– I en fruktsam dialog mellan affärsutveckling och förvaltning finns mycket att vinna, så den dialogen ser jag fram emot att utveckla. Till rollen som affärsutvecklingschef tar jag med mig mina sex års erfarenhet som säljare och säljchef. Som affärsområdeschef Förvaltning tar jag med mig min erfarenhet som regionchef för 40 procent av Jernhusens fastighetsbestånd. Där har jag och förvaltarna effektiviserat och förbättrat förvaltningen av våra fastigheter i en nära dialog med hyresgästerna, säger Annika Ahl.

Annika Ahl har arbetat på Jernhusen i drygt tio år, där hon också haft roller som KAM, kundansvarig och ekonomisk förvaltare. Innan dess jobbade hon som teknisk exportsäljare och säljchef under sex år på Uson Marine. Hon har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi i Linköpings universitet.

Annika Ahl tillträder tjänsten den 13 maj och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.