Nyheter

Momentum vann upphandling av nytt fastighetssystem åt Vänersborgsbostäder

I konkurrens med samtliga större fastighetssystemleverantörer vann Momentum upphandlingen av nytt fastighetssystem för det allmännyttiga bostadsföretaget Vänersborgsbostäder med bred marginal.

Med 3 400 lägenheter och drygt 6000 hyresgäster är Vänersborgsbostäder den största aktören på den lokala bostadsmarknaden. Så här kommenterar ekonomiansvarig Staffan Hummerhielm utvärderingen:

– Momentums plattform har ett genomgående lättanvänt gränssnitt vilket kommer att göra det enkelt för nya användare att komma igång och därmed hålla nere kostnader för utbildning. Att den dessutom är helt webbaserad medger flexibla arbetsformer vilket även det kommer att bidra till att medarbetarna kan nyttja systemet maximalt.

Ytterligare fördelar som utvärderingsgruppen uppskattade var de tekniska lösningarna för informationssäkerhet och integrationer mot andra system och tjänster. Dessa bedöms som mycket värdefulla för Vänersborgsbostäders fortsatta utveckling av verksamheten.

– Vänersborgsbostäder är en perfekt match med vår produkt, säger Andreas Kahr, försäljningschef och den som höll i upphandlingen från Momentums sida. De ser värdet i att satsa på ett webbaserat standardsystem som innehåller allt ett fastighetsbolag i deras storlek behöver för att styra sin verksamhet effektivt. Samtidigt får de en plattform för hyresgästkommunikation med en webbapp direkt kopplad till fastighetssystemet.