Nyheter

Debatt: En hyresmarknad med lösningar i stället för låsningar

”Vi – hyresmarknadens parter – presenterar i dag en överenskommelse med rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna: Trepartsöverenskommelsen, undertecknad av Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna.”

Det skriver Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen , Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna i en debattartikel i Dagens Industri:

”Tillsammans tar vi ansvar för hyresrätten, för att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling och för att skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna. Överenskommelsen ger Sverige en bättre fungerande hyresmarknad och möjliggör bostäder tillgängliga för fler.”

”Tillsammans vill vi stärka hyresrättens attraktivitet och konkurrenskraft, för att ge den en stark position på bostadsmarknaden och möjliggöra för fler att bo i hyresrätt. Därför har vi träffat en överenskommelse med rekommendationer för vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Därmed har vi skapat en stabil grund för att åstadkomma en trygg och välfungerande hyresmarknad. Vår ambition med överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess som gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare. Det stärker hyresrättens konkurrenskraft gentemot andra upplåtelseformer och bidrar till en bättre fungerande hyresmarknad – för lång tid framöver.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-en-hyresmarknad-med-losningar-i-stallet-for-lasningar/