Nyheter

Allmännyttans dagar i Sundsvall: Klimatomställning och digitalisering

Text: Niclas Svensson

Med uppväxten i bruksorten Bollnäs i Hälsingland har Anders Nordstrand sina rötter i landsorten. Men det blev Stockholm tidigt i vuxenlivet och via studier, några intressanta jobb på i huvudstaden på vägen och en utflykt till Västerås, innehar han i dag en av bostadssveriges kanske viktigaste uppdrag som VD för Sveriges Allmännytta.

Snart anordnas Allmännyttans dagar i Sundsvall 17–18 maj. På agendan står förstås klimatomställning, pågående digitalisering och mycket annat.

– Ja, tillvaron är spännande med alla intressanta utmaningar, även om vi nu och framöver befinner oss i ett mycket allvarligt läge inom bostadsbyggandet som en följd av det förödande kriget i Ukraina, säger Anders Nordstrand.

Jag möter Anders Nordstrand över ett digitalt möte, så som det blivit nu under pandemiperioden. Det gnistrar bitvis om samtalet, som rör sig kring boende och byggfrågor och hur den för människor så grundläggande del av livet utvecklas i vår tid. Och vad som sker nu kring framtidsfrågor som digitalisering, hållbarhet, trygghetsfrågor och inte minst, att vi gemensamt ser till att de miljontals bostäder som vi redan byggt också anpassas, uppgraderas och moderniseras, så att inte vi ökar klyftorna i samhället ytterligare.

Anders betonar att bostadsområden också handlar om utemiljöer, närområden och allas tillgång till service, grönområden och mycket mer. Ytterst handlar det om att skapa goda livsmiljöer – och där boendet förstås ingår.

– Jag ser Allmännyttan och alla våra bolag främst i rollen samhällsbyggare. Vi finns i hela Sverige, möter skiftande utmaningar, men den gemensamma nämnaren är att skapa goda livsmiljöer för alla. Och det är oerhört viktigt att våra äldre bostadsbestånd hänger med och moderniseras efter alla konstens regler. På samma gång som vi utvecklar nya områden med nya generationer.

Uppväxt i bandymetropolen Bollnäs

Men för att få svar på frågan hur han hamnade som på en av bostadssektorns viktigaste poster, den som VD för Sveriges Allmännytta, så tar vi det helt enkelt från början. Född i Ångermanland, men efter tidig flytt så tillbringades barndom och uppväxt i bruksorten och bandymetropolen Bollnäs i Hälsingland. Rötterna är därigenom fast förankrade i en typisk bruksort på landet. Och ett påtagligt bevis för det är vinterhalvårets obligatoriska besök på Zinkensdamm, där Hammarby har sina hemmamatcher i bandyns elitserie. Och Hammarby och bandy ligger Anders Nordstrand varmt om hjärtat.

Med flytten till Stockholm under tidigt 1980-tal, blev det studier på ”Sopis”, Socialhögskolan, därefter följde bland annat chefsjobb inom turistsektorn i Stockholms Stad. Sedan tog han taktpinnen i uppstarten för något som då var nytt, det bolag som i dag heter Micasa Fastigheter och med uppdraget att hantera stadens alla omsorgsfastigheter och äldreboenden.

– Ja det var nytt då och blev dessutom väldigt lyckat att vi just fokuserade på äldres bostadsvillkor och särskilda behov, och nyskapande, säger Anders Nordstrand.

Nästa anhalt blev Västerås, och som VD för kommunalägda Mimer under några intressanta år, där utvecklingsområden som Östra Mälarstranden blev en storsatsning – och som fortfarande pågår.

Skattereform efterlyses

Om vi ser till de stora linjerna i samhället för ett ögonblick, så råder det knappast någon tvekan om att Sveriges Allmännytta under de senaste decennierna till och med blivit en ännu viktigare aktör då staten och samhället under 1990-talet dragit tillbaka sitt ansvarstagande för bostadssektorn – inte minst ekonomiskt. När de omfattande bostadssubventionerna i praktiken avskaffades under 1990-talet, blev det dyrt att bygga och bo.

Kritikerna har benämnt utvecklingen i bostadssverige som en ”resa från miljonprogram till miljonärsprogram”. Det ägda boendet har genom obalansen mellan upplåtelseformerna fått en ”särställning” och Sveriges Allmännytta har en bestämd linje där hyresrätten ska utgöra en attraktiv boendeform och inte ”klassas” som ett andrahandsval. Därför anser Anders Nordstrand att upplåtelseformerna ska bli mer jämlika skattemässigt.

– Ja, de flesta inser att en nybyggd hyresrätt – om den ens blir byggd – idag är något ouppnåeligt för väldigt många människor. Det råder en obalans mellan upplåtelseformerna – hyresbostäder är utan tvekan satta på undantag. Äger du ditt boende däremot, så erbjuds du ränteavdrag, rot- och rutavdrag. Det är dyrare att flytta in en hyresrätt än in i en nyproducerad bostadsrätt. Det är en skatteobalans som måste rättas till.

Kombohussatsningen en förebild

Nu är Sveriges Allmännytta pådrivande när det gäller kravet på att regeringen och riksdagens partier tar sitt ansvar tillsammans och så snart som möjligt gör en översyn och en nödvändig skattereform. Men i stället för att bara invänta politikens agerande och fortsätta se på när kostnads- och prisökningarna på bostäder fortsätter stiga, så har Sveriges Allmännytta och dess 316 medlemsföretag gemensamt använt sin styrka och tagit saken i egna händer.

Och Kombohussatsningen har med gemensamma upphandlingar via ramavtal visat att det går att bygga mer kostnadseffektivt utan att tumma på kvalitets- och hållbarhetskrav. Därför finns många bedömare som hävdar att den nyskapande satsningen på Kombohus är något av det viktigaste som hänt på bostadsmarknaden under 2000-talet. Och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner har tagit rygg och ”kombohusmodellen” har därmed fått namnkunniga efterföljare.

Med satsningen ”Klimatinitiativet” gör organisationen och bolagen också en gemensam satsning för att ligga i frontlinjen för ett hållbart samhällsbyggande. Och det pågår parallellt en omfattande digitalisering inom boendesektorn, där vi som boende får tillgång till en rad nätbaserade tjänster. Digitala lås, möjlighet att ”styra” energiförbrukning, kontrollera hur mycket livsmedel vi har kvar i kylskåpet och ladda hushållets bil via laddstolpen på parkeringen.

– Ja, befinner vi oss i ett skede då både boende och livsmiljöer förnyas är vi inom allmännyttan utan tvekan en central aktör inom svensk bostadsmarknad. Det vi gör tillsammans i våra bolag runt om i landet betyder mycket för en stor del av befolkningen, och nu, säger Anders Nordstrand.

Förnya byggprocessen

Men det finns förstås inte bara spännande framtidsutmaningar, utan också en mörkare verklighet i bygg- och bostadssektorn med den allt mer organiserade arbetslivskriminalitet som byggbranschen brottas med. Och det finns en tydlig koppling till gängkriminalitet och problem med vidgade klyfter och segregation. Och förutom att bekämpa kriminaliteten med sedvanliga juridiska metoder, ser Anders Nordstrand en bredare satsning på industriellt byggande som en nödvändig utveckling.

– Ja, vi kan idag bygga flerbostadshus inomhus i fabriker och i Piteå hamn har Lindbäcks bygg etablerat en av Europas mest moderna produktionsanläggningar. På så sätt kan vi också få bättre kontroll över processer, höja kvaliteten, minska byggfelen och – tillsammans med andra åtgärder – bekämpa den växande kriminaliteten i byggbranschen.

Nu har Sveriges Allmännytta också startat ett eget projekt om sund konkurrens i byggsektorn. Även här kommer styrkan i alla bolag sannolikt att göra en skillnad.

Tvärnit i bostadsbyggandet

På agendan står nu under maj Allmännyttans dagar i Sundsvall, som kommer att arrangeras tillsammans med Mitthem på Clarion Hotel. Här förmedlas och diskuteras förstås de senaste nyheterna och innovationerna inom fastighetsutveckling och de bästa exemplen på genomförda projekt, både inom nyproduktion och renovering. Under konferensen i Sundsvall presenteras också finalister i tävlingarna Årets Bästa Renovering och Årets Bästa Nyproduktion. De vinnarna i tävlingen som utses kommer koras under pompa och ståt.

Men Anders Nordstrand understryker att det även vid konferensen i Sundsvall kommer att diskuteras det mycket allvarliga läge som vi befinner oss i som en följd av det allt annat överskuggande, och förödande kriget i Ukraina.

Och det går förstås inte att göra en intervju utan att diskutera följderna av Ukrainakrisen och det mänskliga lidande det för med sig. Men det får omedelbara följder också för bostadsbyggandet i Sverige. I ett makroperspektiv har vi hamnat i en begynnande ekonomisk kris, och vi ser nu stigande räntor, men också kraftiga prisökningar på energi och byggmaterial. Och det kommer att bli ett stopp för bostadsbyggandet inom landet. De projekt som påbörjats blir nog färdigställda men för nystarter kommer en tvärnit.

– Ja vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge, och först och främst handlar det förstås om människorna som drabbas av kriget i Ukraina, och de flyktingar som kommer hit och söker en fristad. Men vi kommer också in i en stentuff situation för bostadsbyggandet i landet framöver. Och det i ett läge när det råder bostadsbrist i stora delar av landet.