Nyheter

Åtgärder i befintlig bebyggelse utifrån etappmål för dagvatten

VA-guiden bjuder, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om hur man utifrån regeringens etappmål för dagvatten kan ta fram dagvattenplaner för att vidta åtgärder i befintlig bebyggelse. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens medlemmar.

I början av 2021 beslutade regeringen om två nya etappmål för dagvatten:

Etappmål 1: Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse:

Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

Etappmål 2: Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse:

De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Syftet med etappmålen är att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten i recipienterna och att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat.

WRS har bistått kommuner, däribland Eskilstuna och Uppsala, med att ta fram dagvattenplaner för hur dagvattenåtgärder kan vidtas i befintlig bebyggelse (etappmål 2). Den 31 maj bjuder VA-guiden, i samarbete med WRS, in till ett webbinarium om detta arbete.

Innehåll för webbinariet:

Introduktion av etappmålen och den nationella vägledningen

Bakgrund och förutsättningar till en dagvattenplan, kort om miljökvalitetsnormer (MKN)

Vad ingår i arbetet med att ta fram en dagvattenplan?

Exempel på dagvattenplan för Eskilstuna och Uppsala

Metod för identifiering av platser för åtgärder

Exempel på åtgärdsförslag

Frågor och diskussion

Föreläsare: Daniel Stråe och Maja Granath, Miljökonsulter WRS

Datum: 31 maj

Tid: 9.00 – 10.00

Arrangör: VA-guiden AB, i samarbete med WRS AB

Frågor: Vilhelm Feltelius, [email protected], 018-10 57 03

Pris: Medlem i VA-guiden – dagvatten: Kostnadsfritt

Ej medlem: 500 kr exkl. moms.

Sista anmälningsdag: 27 maj

Anmäla dig här: 

Anmälan Webbinarium