Nyheter

Fastighetsägarna GFR gör satsning på område medlem och marknad

Fastighetsägarna GFR värvar Freja Bramsen som chef för en helt nyinrättad avdelning inom medlem och marknad. Rekryteringen är ett led i att stärka medlemserbjudandet och organisationens varumärke. Freja tillträder den 1 augusti och kommer närmast från HSB Göteborg.

Freja kommer närmast från HSB Göteborg och rollen som verksamhetschef inom administrativ förvaltning. Hon har tidigare också varit hållbarhetschef och marknadschef på HSB Göteborg. Dessförinnan var hon kommunikationschef på Västsvenska Handelskammaren. Hon har även en bakgrund som kommunikationskonsult från JKL och Diplomat Communications.

– Vi som medlemsorganisation måste anpassa oss till den omvärld vi befinner oss i, med en pågående branschkonsolidering och ökad konkurrens. Freja har helt rätt bakgrund och personlighet för att ta sig an uppdraget att stärka Fastighetsägarnas medlemserbjudande och varumärke, säger Rikard Ljunggren, vd för Fastighetsägarna GFR.

Hennes uppdrag blir att leda utvecklingen av erbjudande och kommunikation till medlemmarna för att göra det självklart för alla som äger fastigheter, oavsett storlek och huvudman, att vara medlem i Fastighetsägarna. Freja kommer att ingå i ledningsgruppen och rapportera till vd.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Fastighetsägarna GFR. Jag har ett bra intryck av organisationen, älskar branschen och drivs av utmaningen att utveckla medlemskapet framåt och skapa ännu mer synlighet för vårt erbjudande och medlemmarnas frågor. Att vara fastighetsägare, liten som stor, är enormt utmanande och blir inte enklare. Här tror jag vi som organisation kan bidra mycket, säger Freja Bramsen, tillträdande chef för medlem och marknad på Fastighetsägarna GFR.

Freja Bramsen tillträder tjänsten som chef för den nyinrättade avdelningen medlem och marknad på Fastighetsägarna GFR den 1 augusti.