Nyheter

Bostadsrättsföreningar väljer som oftast lastbalansering vid installation av laddstolpar

Eldrivna bilar är som alla vet vid det här laget en väldigt het bransch. Andelen laddbara bilar av alla nyregistrerade bilar utgör idag en majoritet. Inte konstigt då att laddningsinfrastruktur också är en het bransch. En nyckelfaktor i all slags laddning är elkapacitet. Det är alltså inte konstigt att det är mycket viktigt med funktionalitet för att anpassa billaddning till tillgänglig el. Lösningen på automatisk anpassning av laddning av bilen för all slags hemmaladdning stavas dynamisk lastbalansering. 

Dynamisk lastbalansering innebär i korthet att laddningen automatiskt anpassar sig till tillgänglig elektricitet i fastighetens elsystem. På så vis undviker man överbelastning av elsystemet, d.v.s att propparna går. Laddboxar med lastbalansering är en lösning som är vanlig för privatpersoner som bor i hus med låg huvudsäkring, och laddstolpar med lastbalansering är idag i princip regel för laddningsinfrastruktur för bostadsrättsföreningar.

Laddsmart.se är en informationsportal som tittat närmare på frågan om just installation av laddningsinfrastruktur hos bostadsrättsföreningar. I den marknadsundersökning som nyligen genomförts visade sig att hela 85% av de tillfrågade leverantörerna alltid, eller ofta, monterar dynamisk lastbalansering i samband med installation av laddstolpar i bostadsrättsförening.

Bilden av att dynamisk lastbalansering idag har blivit standard för bostadsföreningar delas av Enegic, en tillverkare av en lastbalansering för olika laddstolpar. Enegics grundare och teknikchef Tomas Öquist berättar: “Vi märker att dynamisk lastbalansering numera är en självklarhet för bostadsrättsföreningar. Eftersom vi har möjlighet att hierarkiskt styra och mäta på flera punkter märker vi också att vi får allt fler avancerade frågor från elektriker och föreningarna själva.”

Frågan om dynamisk lastbalansering har blivit ännu viktigare på sistone med ökande elpriser, berättar Niklas Gran, VD på Laddboxbolaget som installerar laddstolpar över hela landet: “I takt med att laddstolparna får allt högre laddningseffekt och elpriset gått upp vill föreningen kunna vara flexibla med att justera laddningen både upp och ned”.

– Vi tycker det är intressant att få svart på vitt hur pass vanligt det faktiskt är idag med dynamisk lastbalansering bland bostadsföreningar. Tillverkare av laddstolpar som inte stödjer detta kommer att få det allt tuffare att hävda sig i konkurrensen, avslutar Carl Ponnert grundare till informationsportalen Laddsmart.se

På Laddsmarts hemsida går det att läsa mer om resultaten från marknadsundersökningen kring förutsättningarna för installation av laddstolpar hos bostadsrättsföreningar (se länk nedan).

laddsmart.se/laddstolpe-brf/marknadsundersokning/