Nyheter

Ny styrelsemedlem i Corporate Fiber Technologies

CFT kommer till vårens bolagsstämma utse Magnus Meyer till ny styrelsemedlem i bolaget. Magnus Meyer var tidigare vd och koncernchef för WSP Europe och dessförinnan vd för arkitektfirman Tengbomgruppen.

Han har även haft ledande befattningar på GE Real Estate och Ljungberggruppen samt arbetat som teknisk vetenskaplig attaché i USA. Utöver CFT, är Magnus styrelseordförande i HiQ samt sitter i flera bolagsstyrelser bl a Vasakronan, Coor Service Management, Slättö Förvaltning och Kinnarps. Han har en civilingenjörsexamen och teknologie licentiatexamen i byggande och informationsteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

– Jag är glad och stolt över att välkomna Magnus till CFT. Vårt team växer kontinuerligt och vi är på god väg i vår resa att bli en ledande neutral host operatör av digital infrastruktur och konnektivitet – fiber till radio – hos stora fastighetsbolag utifrån PropView, vår effektiva plattform kommenterar Rolf Blom, styrelseordförande i CFT.

Om Corporate Fiber: 
Corporate Fiber bygger, äger och opererar fibernät i kommersiella fastigheter. Robust, pålitligt, kostnadseffektivt. Datadrivet, högpresterande, IoT-vänligt och redo för 5G. Vi sätter med vår lösning fastighetsägaren och hyresgästerna i centrum och till våra kunder räknas flera av Sveriges största fastighetsbolag. Corporate Fiber backas av kapitalstarka och ledande investerare inom finans och fastigheter.