Nyheter

Rikshem rekryterar HR-chef

Maria André Ahlgren har utsetts till ny HR-chef på Rikshem. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen och tillträder den 9 mars 2022.

Maria André Ahlgren har gedigen erfarenhet av HR och har bland annat varit HR-chef på Coor Service Management där hon också ingått i ledningsgruppen. Senast kommer hon från egen verksamhet och hon har även lång erfarenhet från Accenture. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet med specialisering på organisationsteori och strategi.

– Medarbetarna är grunden till företagets framgång och HR-funktionen spelar en viktig roll i att bidra med rätt förutsättningar för att Rikshem ska vara en attraktiv arbetsgivare. Marias erfarenhet som ledare och hennes såväl strategiska som operativa kunskaper i HR-frågor kommer att vara viktiga för att utveckla både företaget och medarbetarna vidare, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

– Jag ser fram emot att börja på Rikshem och utveckla HR-arbetet vidare. Rikshem är i en spännande fas där min erfarenhet av att leda i förändring och att kunna balansera mellan HR och det företagsövergripande kommer att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling, säger Maria André Ahlgren, tillträdande HR-chef.

Maria André Ahlgren tillträder som HR-chef den 9 mars 2022. Ledningsgruppen består då av:

Anette Frumerie, vd

Anders Lilja, CFO

Andrea Cedwall, chef portföljstrategi och transaktion

Carl Conradi, chefsjurist

Catrin Viksten, chef samhällsfastigheter (tillträder 1 april)

Elin Sjöstrand, chef projektutveckling

Fredrik Edlund, förvaltningschef

Jennie Wolmestad, kommunikationschef

Maria André Ahlgren, HR-chef

Petter Jurdell, JV-ansvarig

Sandra Isberg, verksamhetsutvecklingschef