Nyheter

Inglasade balkonger för en lönsam Fastighetsutveckling

Lumon har vi tagit fram en lösning för balkonginglasning som inte bara skapar bättre hem för lägenhetsinnehavarna, utan som även ger avkastning på din investering. Våra system för inglasning har många fördelar som resulterar i ekonomiska vinster.

Kombinationen av ett ökat värde på fastigheten, minskade livscykelkostnader och den energibesparing en inglasad balkongfasad ger, gör våra inglasningar till en lönsam investering.

Ekonomiska vinster med inglasade balkonger

Att glasa in balkongerna på din fastighet med Lumon ger dig med andra ord möjlighet att ta bättre betalt när det är dags att sälja eller hyra ut lägenheterna.

Inglasade balkonger:

ökar värdet på fastigheten

gör byggnaden mer eftertraktad samt ökar betalningsviljan hos framtida boende

förlänger underhållsintervallet för balkongfasaden och minskar därmed fastighetens livscykelkostnader

ger märkbara energibesparingar för både fastighetsägare som för slutkonsument

Minska fastighetens livscykelkostnader

Inglasade balkonger ger signifikanta besparingar på renoveringskostnader. Vanligtvis brukar renoveringsintervallet på balkonger utan inglasning ligga på ca. 10 år. En inglasning fungerar som ett skydd för balkongkonstruktionen vilket glesar ut underhållsintervallet för balkongfasaden till upp till var 20:e år. På så sätt minskar fastighetens livscykelkostnader avsevärt. Allt som oftast består balkongstrukturen av betong, vilket gör att den med tiden slits av hårt väder. En inglasad balkong håller en lägre luftfuktighet och samtidigt en högre temperatur än utomhus, vilket skyddar betongkonstruktionen mot fukt och slitage.

När fastighetens balkonger är inglasade sker dessutom energibesparande vinster. En inglasning fungerar nämligen som en buffer mellan utsidan och insidan av balkongen. Inglasningen reducerar vindtrycket på balkongen, vilket minskar energikostnaderna för uppvärmningen. Dessutom fångar den inglasade balkongen upp värme som läcker ut från lägenheten vilket sparar energi både för fastighetsägaren och för lägenhetsinnehavaren.

På så sätt minskar inglasade balkonger fastighetens livscykelkostnad. Kombinationen av ett förlängt underhållsintervall och effekterna av energibesparing gör inglasade balkonger till ett strategiskt och lönsamt beslut.

Balkonginglasningar från Lumon

Våra inglasningar har en livslängd på ca 25 år. Om inglasningen dessutom underhålls med jämna mellanrum kan livslängden på våra inglasningar vara upp till 30 år. En lång livslängd innebär att du som fastighetsägare inte behöver byta ut inglasningarna lika ofta samtidigt som det även är bra för miljön med tanke på att färre produkter behöver tillverkas.

När du väljer att glasa in fastighetens balkongfasad med Lumon får du en säker och stabil produkt kombinerat med en trygg och kunnig samarbetspartner. Med över 40 års erfarenhet inom branschen, har vi tagit fram produkter med fokus på säkerhet, användarvänlighet och flexibilitet. Våra system för inglasning av balkong, terrass och altan kan skräddarsys för alla olika typer av projekt och klarar miljöer där exempelvis tunga vindlaster är ett faktum.

Som leverantör och samarbetspartner är våra ledord att alltid hålla vad vi lovar, att alltid finnas nära våra kunder och att bygga för framtiden. Genom att själva ansvara för hela processen från utveckling till montage kan vi säkerställa en högklassig service genom hela vårt samarbete.

Kontakta oss eller träffa oss på Nordbygg-mässan!

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt kontaktar du oss:

här

Om du ska besöka Nordbygg den 26-29 april är du varmt välkommen att besöka vår monter, C07:43. På plats finns våra projektexperter för att svara på alla dina frågor om inglasade balkongfasader.

Dessutom har vi vår BIM-utvecklare och vårt tekniska team på plats för att svara på detaljfrågor kring tekniska lösningar.

Upplev en hissnande känsla på vår VR-balkong – utvecklad tillsammans med Sweco.

Få en hissnande känsla av att stå ute på balkongen och uppleva förvandlingen på plats. Ute på vår avancerade VR-AR-balkong, som vi utvecklat tillsammans med Sweco, får du nämligen uppleva skillnaderna mellan en inglasad balkong och en balkong utan inglasning. Sweco har verkligen lyckats att fånga den där verklighetskänslan på ett imponerande sätt.