Nyheter

Sustainable Business Partner – affärsupplägg, kontroll och styrning gör det enkelt inom solenergi

Text: Kjell-Arne Larsson

SBP – Sustainable Business Partner är ett Greentech-företag med hög teknisk kompetens, gediget erbjudande och med större syften, där företaget bland annat ger tillbaka 10 procent av vinsten till välgörenhet.

Företaget lanserar nu ChargeFlow som är ett kontroll- och styrsystem som innefattar både solcellsanläggning, energilagring och laddinfrastruktur. Företagets kompetens omfattar förutom det senaste inom Greentech även lagar, regelverk, standarder och ekonomi. Därmed bidrar företaget med en bred helhet inom grön teknik.

– Vårt existensberättigande ligger i att göra det enkelt för fastighetsägare och industrier att investera i grön teknik och möjliggöra den omställning samhället måste genomföra, säger Rasmus Larsson, chef för teknisk utveckling hos Sustainable Business Partner.

Företaget levererar, finansierar och driftar bland annat solcellsanläggningar, energilager och infrastruktur för att ladda elfordon. Förutom att göra kompletta nyckelfärdiga anläggningar från ax till limpa, erbjuds Solar As A Service där företaget tar hela investeringen samt driften av anläggningen. För beställaren minimeras risken och en energiinvestering möjliggörs samtidigt som ordinarie investeringsbudget kan riktas till kärnverksamheten.

Här finns två olika upplägg:

1/Co-operation. Sustainable Business Partner står för hela investeringen till ett fast etablerat löpande pris per månad. Beställaren slipper göra investeringen själv och får äganderätt efter avtalstiden.

2/Power Purchase Agreement (PPA). Sustainable Business Partner svarar för hela investeringen, tillstånd, bygglov, installation samt drift under hela avtalsperioden som kan vara upp till 20 år. Beställaren får ett fast pris på el från solenergianläggningen och skyddas därmed mot prissvängningar på marknaden.

– Alla tänker kanske inte på att solenergi i Sverige redan idag är mycket lönsamt. Solenergi sänker driftskostnaden i fastigheten genom både besparingar och intäkter och våra kunder får ett positivt resultat från dag ett, fortsätter Rasmus Larsson. Som fastighetsägare så bör man alltid ha med sig att en sänkning av driftskostnaderna också ökar värdet på fastigheten, vilket har betydelse gentemot investerare.

Sustainable Business Partner gör det bekymmerfritt för industrier och fastighetsbolag som själva vill producera grön energi, och samtidigt ha fortsatt fokus på sin kärnverksamhet.

– Vi sköter förstudiearbetet och dimensioneringen. Man ska inte vara rädd att planera för överproduktion, överskottet kan säljas till nätet. Även sommar, vår och höst är elpriserna volatila och försäljning av el bidrar starkt till ekonomin i investeringen. Solceller producerar bäst under svala soliga dagar, men ger även god produktion när solen går i moln, berättar Rasmus Larsson.

Heltäckande övervakning, kontroll och styrning

För att jämna ut skillnader i lokal elproduktion och -konsumtion kan elen lagras i stationära batterier eller i el-fordon anslutna till fastighetens elsystem. Energilager ger också fastighetsägaren möjlighet att stärka/stabilisera stamnätet genom anslutning till frekvensregleringsmarknaden.

Sustainable Business Partner lanserar nu ChargeFlow, en mjukvara som både övervakar och styr solenergianläggningens produktion, anslutna energilager samt optimerar användningen av ansluten laddinfrastruktur i fastigheten.

– Att kunna kontrollera och styra både produktion och last i form av bland annat laddning av el-fordon, är nyckeln till att använda resurserna på bästa sätt, fortsätter Rasmus Larsson. Elbilarna laddas när fastigheten har lägre behov av el, eller styrs till bilarna då det finns överskott av solenergi i fastigheten. När överproduktion uppstår säljs el till nätet, eller laddar upp anslutna energilager, beroende på marknadspriser och kommande energibehov i fastigheten. Genom en högre självförsörjandegrad i fastigheten så hjälper man också till att avlasta det externa elnätet.

ChargeFlow hanterar även automatisk debitering av elbilsladdningen och går att integrera med fastighetens övergripande styrsystem. Detta tack vare ett öppet interface.

– Vi har nu lagt den sista grundläggande pusselbiten för att åstadkomma en Smart Fastighet i egentlig mening och är nu i full gång med installation hos våra kunder, avslutar Rasmus Larsson.

ChargeFlow används gemensamt av både fastighetsägare och industrier men även av Sustainable Business Partner i alla anläggningar då företaget även sköter drift och underhåll både fysiskt och digitalt.

På bilden: Sustainable Business Partner levererar, finansierar och driftar bland annat solcellsanläggningar, energilager och infrastruktur

Bild: Shutterstock