Nyheter

Bostadsrätt vs. hyresrätt

De vanligaste formerna för lägenheter i Sverige är antingen bostadsrätt eller hyresrätt. Det kan vara svårt att välja vilken form som passar just dig och det finns förespråkare för båda alternativen. 

Bostadsrätt

Att ha en bostadsrätt innebär att man betalar en insats för sin lägenhet och betalar en avgift till sin egen förening istället för en ren hyra. Dessa avgifter används till de renoveringar som behöver göras, skötsel av fastigheter, grönområden, lekparker och återbetalning av de lån som föreningen ofta har. Man har sedan rätt att sälja sin lägenhet och på det sättet få tillbaka sin insats – och ofta mer därtill.

Innehavaren av en bostadsrätt ansvarar själv för mycket av underhållet i själva lägenheten medan föreningen ansvarar för större renoveringar som till exempel fasader, fönsterbyten, stambyten, källarförråd, tvättstugor eller grönområden. Alla som har en bostadsrätt har möjlighet att påverka vad dessa pengar används till genom att gå på föreningsstämmor och få sin åsikt hörd eller rent av gå med i styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar som bor i föreningen samt en revisor vars uppgift är att granska styrelsens arbete så att det är korrekt och inte bryter mot några lagar eller regler. Det kan vara svårt för gemene man att hålla sig ajour med föreningens stadgar och eventuella förändringar i bostadsrättslagen. Därför väljer många föreningar att ta hjälp av en auktoriserad revisor med de kunskaper som behövs – då det är väldigt viktigt att allt går korrekt till. Man kan också få hjälp att hitta revisorer på hemsidor som listar dessa och föreningen kan lätt få flera offerter för att kunna jämföra vad som passar dem bäst.

Bostadsrättslagen

Den lag som reglerar boendet i en bostadsrätt heter kort och gott bostadsrättslagen. Den reglerar det mesta som berör en bostadsrättsförening. Exempel på detta är: ombildning, upplåtelse av lägenhet, ekonomiska planer och allt som gäller medlemskapet. Den är också tydlig med vad som krävs för att skapa och upprätthålla en bostadsrättsförening. Även innehavaren av en bostadsrätts rättigheter och skyldigheter finns med i lagen.

Hyresrätter

För hyresrätter betalar man istället en hyra till hyresvärden. Ofta men inte alltid är den hyran något högre än den avgift man betalar månadsvis för en bostadsrätt. Hyresrätten har inte någon insats att betala, vilket gör det till ett attraktivt alternativ av boende. Men man kan då inte heller sälja lägenheten när man väljer att flytta därifrån. Det finns dock en intern kö för byten av lägenheter så på det sättet kan en lägenhet vara värd något om man vill byta till en större lägenhet, en mindre lägenhet eller att flytta till ett annat område eller ort.

Här är det hyresvärden som har ansvaret för allt yttre och inre underhåll och de reparationer som krävs. Hyresvärden använder då de inkomna hyrorna för att sköta och underhålla allt. Detta gäller yttre underhåll såsom fastigheterna, fasader, balkonger, grönområden, lekparker och alla ytor som tillhör fastigheten. Hyresvärden ansvarar även för större arbeten som till exempel hissar, stammar, badrum med mera. De har även en skyldighet att tapetsera om, måla, byta golv eller laga trasiga vitvaror åt hyresgästerna – och detta med jämna mellanrum.

Hyresgästens skyldigheter

Hyresgästen i sin tur har skyldigheter gentemot hyresvärden och den andra hyresgästerna i fastigheten. Att betala sin hyra i tid är den viktigaste skyldigheten och gör man inte det kan man bli av med sin lägenhet och därmed sitt boende. Det finns även en anmälningsplikt att anmäla skador som uppkommit i lägenheten plus att du ansvarar för alla boende i lägenheten men också för familj och vänner som kommer på besök. Hyresgästen ska även återställa lägenheten i sitt ursprungliga skick ifall man väljer att säga upp kontraktet för att flytta.

Hyreslagen

Den lag som styr boendet i en hyresrätt heter helt passande hyreslagen. Den gäller för hyreslägenheter men också för lokaler som hyrs ut i fastigheterna – detta kan vara uthyrning till affärer, frisörer eller andra näringsidkare, men även för garage och andra lokaler i huset. Naturligtvis reglerar den även vilka skyldigheter hyresvärden har gentemot hyresgästen och vice versa. Vid tvister mellan hyresvärd och hyresgäst kan man vända sig till hyresnämnden för att komma fram till vad som gäller i en viss fråga.

En hyresgäst kan även vägra att betala sin hyra tills problemet löst sig men måste då deponera hyran hos Länsstyrelsen i väntan på utslag. Detta kan man göra om man som hyresgäst ifall man anser att det finns brister i lägenheten eller lokalen, om man anser att man har rätt till skadestånd enligt hyreslagen, om du själv rättat till ett problem eller om du har motkrav på hyresvärden i form av pengar.

Summa summarum 

Rent ekonomiskt är det en fördel att köpa en bostadsrätt om man har råd med den kontantinsats som krävs. Man kan även höja värdet på sitt boende genom att aktivt delta i föreningens styrelse men även genom att renovera sin lägenhet. De renoveringar som är mest kostsamma är även de som höjer värdet på lägenheten mest, till exempel renovering av badrum eller kök.

Om man inte har eller inte vill gå in med pengar i en insats är en hyreslägenhet ett ypperligt alternativ. Man kanske betalar mer hyra på sikt, men man har då sluppit att betala för lägenheten i första början. Även reparationer inuti lägenheten bekostas av hyresvärden och man slipper då oväntade kostnader ifall nåt går sönder.

Läs mer här:
https://revisorportalen.se/revisor-i-bostadsr%c3%a4ttsf%c3%b6rening