Nyheter

Ny vägledning för att underlätta bedömning av leverantörer

Fastighetsägarna lanserar idag en ny vägledning för att underlätta för fastighetsägare att anlita seriösa leverantörer, av exempelvis städning och snöskottning. Vägledningen ger stöd för fastighetsägare att kontrollera ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor hos leverantören innan företaget anlitas och under avtalstiden.

Fastighetsägarna vägledning Ansvarsfulla inköp är en ny guide för att underlätta för fastighetsägare att strukturera sina inköpsprocesser och ger stöd för att kontrollera att ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor hos leverantörer av varor och tjänster. Vägledningen innehåller en checklista för hur leverantörer kan bedömas innan avtal tecknas och därefter kontrolleras löpande under avtalstiden.

– Syftet med att ge ut vägledningen är att ge ett konkret stöd till fastighetsägare att enklare kunna kontrollera att leverantörer lever upp till gällande lagar och regler. Det är viktigt att kontrollera leverantörer innan avtal skrivs men också löpande. Vår checklista är ett verktyg för att underlätta kontroll, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Vägledningen om ansvarsfulla inköp är ett komplement till Fastighetsägarnas branschgemensamma uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden ställer krav på goda sociala och miljömässiga villkor hos leverantörerna och att leverantörerna ska genomföra självutvärdering årligen.

– Fastighetsägarnas uppförandekod för leverantörer är ett viktigt verktyg för att skapa branschgemensamma krav på de leverantörer som fastighetsbranschen anlitar inom bland annat städning och snöskottning. Nu tar vi nästa steg med vår vägledning för att underlätta för fastighetsföretag att kontrollera att leverantörerna lever upp till kraven, säger Anders Holmestig.

– Genom att enbart anlita seriösa leverantörer bidrar vi till en sund konkurrens och att de personer som arbetar i företagen har goda förhållanden. Det är bra för personalen hos leverantörerna, för fastighetsbranschens företag och för samhället, säger Anders Holmestig.