Nyheter

NAVET Analytics månadsindikator för bostäder

Bostadspriserna har utvecklats oerhört starkt under de två senaste åren. En period som, på grund av pandemins effekter, i övrigt har kännetecknats av stora ekonomiska svängningar.

Detta åskådliggörs i NAVET Analytics löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser. Genomsnittspriset på bostadsrätter för helåret 2021 steg med 10 procent gentemot 2020

Ökningen under första halvåret 2021 jämfört med motsvarande period 2020 var 14 procent, för att sedan bromsa in till en ökning med 6 procent under andra halvåret. Motsvarande siffra för småhus var en ökning på helårsnivå 2021 med 16 procent.

Här tilltog ökningstakten under andra halvåret med en tillväxt på 18 procent under årets sista sex månader jämfört med samma period 2020. Motsvarande ökning för första halvåret var 15 procent. Totalt under perioden 2019-2021 har bostadsrättspriserna stigit med 15 procent och småhuspriserna med 24 procent.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler och prognoser