Nyheter

Sveriges Allmännytta: ”Dags att göra mobilitet till den nya normen”

”Det krävs ett nytänkande när nya bostadsområden planeras och befintliga förändras. Varje bostadsområde måste erbjuda fler alternativ än bil och parkering. Det är dags att göra mobilitet till den nya normen.”

Det skriver Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Carl Ståhle, Projektledare för Allmännyttans mobilitetsprojekt i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Klimatförändringen kräver att vi ställer om till ett mer transporteffektivt samhälle — ett samhälle som erbjuder fler alternativ till bilen genom så kallade mobilitetslösningar. Det kan vara cykel, elsparkcykel, bilpool eller kollektivtrafik, men även lösningar som underlättar distansarbete, paketboxar för att få varor hemlevererade samt digitala tjänster.”

”Idag pekar politiken enbart på parkering som mobilitetslösning. Parkeringsnormen styr genom att ange hur många parkeringsplatser (p-tal) som måste anläggas vid nybyggnation av bostäder och vid exploatering. Enbart i allmännyttan finns cirka 650 000 parkeringsplatser som i snitt kostar bostadsföretaget ungefär tre gånger så mycket som intäkten. Mellanskillnaden subventioneras ofta av hyran, oavsett om de boende nyttjar en parkering eller inte. Prognoserna för elbilsutvecklingen kan göra att varannan p-plats måste utrustas med laddstolpe till 2030, vilket kräver miljardinvesteringar. ”de lokala förhållandena. Då kan fler mobilitetslösningar och delningstjänster skapas till en lägre kostnad.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/allmannyttan-skapa-mobilitet-for-manga-inte-parkering-for-nagra/