Nyheter

Hållbara och lönsamma fasader

När du ska skapa hållbara och lönsamma fasader, kan en balkongfasad i glas vara ett bra alternativ. Det finns nämligen många fördelar och vinster med att glasa in balkongerna.

Exempelvis förlänger du fasadens livslängd eftersom inglasningarna skyddar betongkonstruktionen från hårt väder. En annan vinst är att du sparar pengar eftersom inglasningarna även minskar fasadens livscykelkostnad, genom exempelvis energibesparing. Studier visar dessutom att du kan tjäna mer pengar vid försäljning av lägenheterna och att de allra flesta är villiga att betala mer för en lägenhet med en inglasad balkong.

Förläng fasadens livslängd och minska livscykelkostnaden

När du väljer att glasa in balkongerna skyddar du fasadens betongstruktur. Beroende på om du glasar in balkonger på en befintlig balkongstruktur eller om du gör en omfattande balkongrenovering, kan du förlänga fasadens livslängd med upp till 30 år.

Vårt hårda nordiska klimat med regn, kyla och blåst sliter på betongstrukturen vilket gör att en balkongfasad behöver renoveras vart tionde år. Men med balkonginglasningar skyddas fasaden och behovet av fasadrenovering glesas ut. Inglasningen agerar som en buffert mellan balkongen och utsidan, och fångar upp värme som läcker ut från fastigheten. En högre temperatur på balkongen i kombination med skyddet mot regnvatten och fukt, dubblar balkongfasadens reparationsintervall. Med regelbundet underhåll av balkonginglasningarna innebär det att balkongfasadens renoveringsbehov i stället blir vart 20e år. Att minska renoveringskostnaderna för fasaden är ett sätt att minska fastighetens livscykelkostnader avsevärt.

Att inglasningarna fångar upp värme från fastigheten gör dessutom glasfasaden till en energieffektiv lösning. Den genomsnittliga energibesparingen är 5% jämfört med en balkongfasad utan glas.

Energibesparingen beror på att den inglasade balkongen håller en högre temperatur än utomhustemperaturen vilket gör att fastighetens värmeförlust minskas. Denna energibesparing resulterar även i att du sänker fastighetens energikostnad.

Läs mer om hur balkonginglasningar skyddar fasaden:

https://lumon.com/se/pro-blog/balkonginglasningar-skyddar-fasaden-och-balkongerna?utm_source=svenskfastighetsutveckling&utm_medium=paid&utm_campaign=svenskfastighetsutveckling&utm_content=skydda-fasaden

En hållbar lösning som lönar sig

Idag efterfrågas hållbara lösningar inom alla branscher. Det är viktigt för de allra flesta att företag värnar om miljön samtidigt som de försöker göra vinst. På Lumon söker vi därför hela tiden nya sätt för att ytterligare minska vårt kolavtryck. Vi arbetar ständigt med olika projekt som fokuserar på miljöpåverkan, energikonsumtion och återvinning.

Våra inglasningar består till 95% av glas och aluminium, vilket gör dem till nästan helt återvinningsbara för tillverkning av nytt råmaterial. I vår produktionsanläggning återvinns skräpavfall till nytt råmaterial till våra inglasningar. Dessutom är ca 75% av våra tillverkade aluminiumprodukter fortfarande i bruk, och varje enskild inglasning från Lumon består av ca 20% återvunnet glas. Återvunnet råmaterial ger minskad energikonsumtion.

Att glasa in balkongerna med en hållbar lösning är även en strategisk lösning. En balkonginglasning ökar nämligen värdet på lägenheten och gör det möjligt att ta bättre betalt när det är dags för försäljning av fastigheten.

Inglasade balkonger gör byggnaden mer eftertraktad samtidigt som de ökar betalningsviljan hos framtida boende. Studier visar att 67-85% är villiga att betala ett högre pris för en balkong med en ramfri inglasning. Dessutom tror 72-88% att värdet på lägenheten ökar med 5% då balkongen är inglasad med en ramfri lösning.