Nyheter

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 13 januari 2022

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

”Årets säsongsstart känns mindre nervös än vanligt. Erik Olsson Bostadsindex och andra källor visar att marknaden förväntar sig en stark bostadsmarknad. Samtidigt gör en ny våg av Covid att vi får nya restriktioner som förlänger tiden med låga räntor och ett boende som prioriteras högre än vanligt.

När det gäller frågan om villamarknaden skall lugna sig lite kan en så enkel sak som snömängden i vinter påverka. Eftersom många äldre har bott kvar i villan längre än annars nu under pandemin kan en snöig vinter bli mer utslagsgivande än vanligt med ett större utbud av villor till salu i vår, även om pandemin lever kvar, för att de inte klarar av att bo kvar i villan. I vilken mån en sådan utbudsökning absorberas av marknaden beror på om efterfrågan på villor stimuleras av att pandemin får fler att vilja ha en större bostad med plats för hemarbete och egen trädgård eller inte.

Att de disponibla inkomsterna har ökat med 25 – 30% utöver inflationen de senaste 15 åren är förutom låga räntor en viktig orsak till att bostadspriserna har stigit så mycket. Nu gör en högre inflation inte bara att risken för räntehöjningar ökar. Stora grupper av löntagare som har drivit bostadsmarknaden får dessutom minskad köpkraft när inflationen är större än löneökningarna efter skatt. Detta trendbrott dämpar bostadspriserna. I kommande budget är det främst pensionärer och sjuka, som ändå har för svag ekonomi för att öka efterfrågan på bostadsmarknaden, som gynnas. Om hushåll med stark ekonomi drabbas av olika typer av skattehöjningar som föreslagits i debatten ökar effekten.

Trots, eller kanske tack vare, en ny våg av Covid känns det mindre nervöst än vanligt nu när marknaden kommer i gång igen efter jul och nyår. Starten på ett nytt år är viktig eftersom marknaden ofta fortsätter att utvecklas i den riktning den startar genom att den rådande marknadspsykologin skapar en trend som blir självförverkligande. När man tror man vet hur marknaden kommer att utvecklas agerar man så redan i förväg. Därför är det skönt att fler källor än Erik Olsson Bostadsindex visar att marknaden räknar med en stabil marknad. Erik Olsson Bostadsindex visade dessutom att visningsbesökarna planerar sina köp med en högre kalkylränta som gör att den positiva marknadssynen inkluderar ett visst utrymme för ränteökningar utan att det skapas oro. Nu startar bostadsmarknaden året med positiva förväntningar samtidigt som en ny våg av Corona dämpar ekonomin på ett sätt som minskar risken för ränteökningar. Nya coronarestriktioner gör dessutom att bostaden blir viktigare samtidigt som vi konsumerar mindre av annat. Det gör att vi både kan och vill betala mer för en bostad, även om våra disponibla inkomster inte ökar. Detta bör ge oss en stark bostadsmarknad med stabila priser under en tid framöver.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att intresset för nyproducerat var stort även under helgerna och början av året. Många ser fördelarna med att bo nyproducerat samtidigt som nyproduktionen, som har ett mer konstant utbud, får extra exponering under helgerna när det är ett lågt utbud av begagnade bostäder, säger Klas Petersson som är vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm har den nuvarande prisnivån försvarats mer än väl, särskilt om man tar hänsyn till att det ofta är lite svagare bostäder som säljs under långhelger med semesterledigheter när utbudet är mindre. På Erik Olsson har vi väldigt lite osålda bostäder i Stockholmsområdet. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är runt 30%, men statistiken bygger på mindre volymer än vanligt.

I Göteborg börjar det röra på sig på bostadsmarknaden efter ledigheten. Utbudet har ökat med ca 60% sedan mitten av december, men är ändå ca 20 – 25% lägre nu jämfört med starten av 2021. En del visningsbesökare avbokar med hänvisning till sjukdom, men vi har bra rutiner för att hantera Covid på ett säkert sätt sedan länge. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen ligger kvar runt låga 15%.

I Malmöområdet är utbudet av bostäder fortsatt lågt. Med en hög efterfrågan gör det att de få bostäder som finns ute säljs väldigt snabbt. På Erik Olsson i Skåne har vi samtidigt ett stort inflöde av nya uppdrag som tyder på att utbudet av bostäder på marknaden kommer att öka ordentligt när allt kommer i gång igen. I Skåne ligger andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt 20%.”

God fortsättning från oss på Erik Olsson Fastighetsförmedling!