Nyheter

Ökning av antalet påbörjade småhus

Under de tre första kvartalen 2021 påbörjades det 20 procent fler lägenheter i småhus än under samma period 2020.

Trots ökningen förväntas byggandet öka med ytterligare 10 procent under nästa år.

Magnus Klein, konjunkturansvarig på NAVET Analytics:

– Byggandet har nu återhämtat sig efter pandemin och vi förväntar oss att utvecklingen fortsätter vara positiv. I samband med pandemin ställde många om och arbetade hemma en stor del av sin tid. Vi ser att många fortsätter att arbeta hemma en del av sin arbetstid. Det har lett till att fler vill bo större och kan tänka sig att bo längre från stadskärnorna. Därför tror vi att efterfrågan på småhus kommer fortsätta vara stor.

Källa: NAVET Analytics