Nyheter

Nyfosa Finland stärker med investeringar i finska regionstäder

Nyfosa Finland har förvärvat en kontorsfastighet som är under uppförande i den finska regionsstaden Kuopio. Förvärvspriset uppgår till 11,9 MEUR, motsvarande cirka 123 MSEK, med ett årligt hyresvärde om 1,05 MEUR, motsvarande cirka 10,8 miljoner kronor.

Fastigheten blir vid färdigställandet del av ett nytt landmärke i regionsstaden Kuopio, strategiskt och centralt beläget intill järnvägsstationen och resecentrum. Den framtida hyresgästbasen kommer i huvudsak bestå av kontor och livsmedel, där största hyresgäst utgörs av Finlands dominerande livsmedelskedja Kesko. Fastigheten kommer att ha en uthyrningsbar yta på cirka 4,5 tusen kvadratmeter.

Hittills är cirka 76 procent av ytan uthyrd med en genomsnittlig återstående avtalslängd på 9,4 år samt en avtalsstruktur där hyresgästerna står för merparten av löpande kostnader. Fastigheten kommer miljöcertifieras enligt LEED Gold. Nyfosa tillträder fastigheten vid färdigställandet, vilket är beräknat till mars/april 2022.

I december 2021 förvärvade Nyfosa Finland ytterligare två fastigheter i de finska regionsstäderna Uleåborg och Tammerfors, där bolaget äger fastigheter sedan tidigare. Förvärven uppgår till ett totalt värde om 29 MEUR, motsvarande cirka 298 miljoner kronor, med ett årligt hyresvärde om 3 MEUR, motsvarande cirka 31 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada att stärka vår närvaro i finska regionstäder. Fastigheterna ligger i utmärkta lägen och ger stabila kassaflöden och intressanta utvecklingsmöjligheter, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate