Nyheter

Kommun krävs på 7 miljoner kronor i böter på grund av upphandlingsfel

Det visar Konkurrensverkets granskningar av upphandlingar för 2021. Totalt begärde man 34,5 miljoner i upphandlingsskadeavgifter från kommuner, regioner och upphandlande myndigheter.

Ett av ärenden som sticker är Bodens kommun och dess försäljning av en fastighet till Samhällsbyggnadsbolaget SBB, som Dagens Samhälle skrev om i höstas.

Där begär man 7 miljoner kronor i böter eftersom man anser att hela affären borde ha upphandlats. Nu ligger ärendet för prövning hos förvaltningsrätten och kan få betydelse för den så kallade sale-and-leasebackmodellens framtid.

Bodens kommun sålde en fastighet med renoveringsbehov till bolaget SBB. Kommunen förband sig att hyra fastigheten under 35 år, ett så kallat sale-and-leaseback-avtal. Konkurrensverket anser att detta egentligen utgör ett köp av byggentreprenad, eftersom SBB ska renovera.

Många kommuner har liksom Boden många fastigheter i behov av renovering, och Bodens plan var att sälja en nedgången fastighet och hyra tillbaka den i nyrenoverat skick. Konkurrensverket anser dock att det är att betrakta som ett köp av byggentrepenad som då skall upphandlas.