Nyheter

Dansk balkongverksamhet kör vidare i Sverige

Allt fler väljer att ha öppna balkonger monterade på sina lägenheter i Sverige, vilket ökar tillväxten i Danmarks ledande balkongföretag.

För Altan.dk har 2021 varit ett särskilt hektiskt år. Med målet att bli marknadsledande på öppna balkonger i södra Sverige har balkongbolaget i år stärkt sin position på den svenska marknaden.

Enligt balkongföretagets VD är svenskarna redo för balkonger, vilket har lett till rekord-efterfrågan från Altan.dk som har filialer i Göteborg, Lund och Malmö. Redan i januari nådde bolaget sitt försäljningsmål för hela 2021 och omsatte 17 miljoner danska kronor i Sverige. – Jag tror att våra framsteg bygger på att vi har mer fokus på design och estetik än många av våra svenska konkurrenter. Samtidigt uppskattar svenska kunder vårt danska tillvägagångssätt, där vi hanterar hela processen från idé till färdig balkong med fasta montörteam, säger Casper Gorm Knudsen, VD för Altan.dk.

Vid Altan.dk finns förväntningar på fortsatt tillväxt på andra sidan sundet. Just nu är dock efterfrågan så stor att företaget letar efter nya montörer, vilket är den stora utmaningen. – Vi befinner oss faktiskt i en situation där vi idag saknar montörer för att möta efterfrågan i Sverige. Först och främst ser vi detta som ett tecken på att vi har lyckats med våra initiativ på den svenska marknaden, bland annat öppnandet av ett nytt showroom i Göteborg.

Potentialen är stor i Sverige och vi kommer att arbeta för att uppnå detta under den kommande tiden, bland annat genom en ny avdelning i Stockholm, säger Casper Gorm Knudsen.Altan.dk har över 25 årserfarenhet på marknaden och installerar cirka 3 000 balkonger årligen.  Dessutom har företaget sedan 2012 också varit upptaget med att installera hissar i befintliga flerbostadshus. Företaget hanterar ca 25-30 hissprojekt årligen över hela landet, men potentialen är mycket större, eftersom endast cirka 7 procent av alla flerbostadshus i Danmark idag har en hiss.