Nyheter

Inför social klausul i nytt större entreprenörsavtal

Vid tecknande av nytt avtal gällande utemiljöskötsel och trappstädning på Törnrosen, som utgör 2/3 delar av Rosengård Fastighets AB:s bestånd, har fastighetsbolaget valt att lägga till en social klausul.

Den sociala klausulen innebär att entreprenören, KS Städ & Fönsterputs som från 1 januari 2022 sköter utemiljön samt städning av merparten av trapphusen på Törnrosen, ska anställa minst en person som är boende i Rosengård Fastighets AB:s bestånd.

Personens anställning ska påbörjas under första halvåret under 2022 och erbjudas en tjänst omfattande 100% med minst 6 månaders provanställning samt möjlighet till förlängning. Rosengård Fastighets AB är behjälplig i sökandet av kandidater. Rekryteringsprocessen i övrigt hanteras av KS Städ & Fönsterputs.

– Genom ett proaktivt bosocialt arbete, som i det här fallet där vi skapar arbetstillfälle och arbetslivserfarenhet för någon eller några av våra hyresgäster, lyfter vi inte bara en individ utan bidrar till att skapa möjligheter och förebilder på området säger Sofia Wittmann bosocial samordnare på Rosengård Fastighets AB.

Jens Ringö, fastighetschef på Rosengård Fastighets AB fortsätter:

– För oss är det en självklarhet att våra entreprenörer jobbar i samma anda som vi. Vi har tidigare arbetat med olika samverkansformer, men tar nu nästa steg och skriver vårt första avtal med en social klausul. Vi kommer utveckla det ytterligare och involvera våra entreprenörer i arbetet med social hållbarhet ännu mer framöver.

Det bosociala arbetet är en del av Rosengård Fastighets AB:s affärsplan och genomsyrar allt bolaget gör. Bolagets mission är att finnas till för sina boende, för Rosengård och Malmö. I den ordningen. Med målet Ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över. Om hyresgästerna känner sig delaktiga, involverade och sedda är bolaget stabilt på alla plan. Både i balansräkningen och i trapphusen.

– KS Städ & Fönsterputs delar samma mål om socialt engagemang, där vi tillsammans med Rosengård Fastighets AB vill ge möjligheten till ökad sysselsättning för de boende i området. Med detta samarbete kan vi erbjuda både anställningar samt praktikplatser till hyresgästerna. Vi har redan påbörjat det bosociala arbetet och ser fram mot att skapa fler möjligheter och förebilder i området säger Sandra Hadi, VD på KS Städ & Fönsterputs.