Nyheter

Cykelentreprenören Tomas Grönqvist: ”Skapa en attraktiv arbetsplats för dina hyresgäster – underlätta för cykelpendlare”

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för nästan 20 procent av alla utsläpp – samtidigt ökar hyresgästernas vilja att leva klimatsmart. Cykelentreprenören Tomas Grönqvist menar att ett sätt att uppmuntra en hållbar livsstil och samtidigt öka sin trovärdighet som fastighetsbolag är att underlätta för cykelpendlare. 

Här ger Tomas en rad tips och tankar kring cykelpendling och vad fastighetsägare kan göra för att underlätta för cyklister:

”Krypande bilköer och ståplats i kollektivtrafiken, vad har vi för alternativ när det kommer till jobbpendlingen? Cykling är både ett hållbart och klimatsmart sätt att ta sig till och från jobbet, som fastighetsägare kan du underlätta för dina hyresgäster genom att erbjuda cykelförråd, omklädningsrum och cykelservice. Bli en mer attraktiv hyresvärd och framtidssäkra fastigheterna.

Med tanke på att bygg- och fastighetsbranschen sammanlagt står för omkring 20 procent av alla klimatutsläpp, måste man tänka hållbarhet i varje steg och visa hur man uppmuntrar till en mer hållbar livsstil. För många företag ligger hållbarhet högt upp på agendan i allt de gör, vilket också kräver handlingskraft från alla parter de gör affärer med. Här finns stora möjligheter att ta sitt ansvar och öka sin trovärdighet som fastighetsbolag. Om du inte visar upp konkreta sätt hur ni jobbar med hållbarhet kommer dina hyresgäster välja den som har koll på detta.

Ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet

Så var ska man börja? Att bygga flexibla kontor som företag kan anpassa utan större renovering, gör det möjligt att minska sitt klimatavtryck. Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande börjar gälla den 1 januari 2022, vilket kommer ställa krav på att beräkna och minska sin klimatpåverkan vid nybyggnation. Men begränsa dig inte till de val som du gör i fastigheten, ta ett helhetsgrepp kring hållbarhet genom att ta ansvar för resan till jobbet till exempel. Här är cykeln överlägsen när det gäller klimat och hållbarhet. Dessutom skulle trängseln och utsläppen skulle minska om fler tog cykeln till jobbet. Men hur kan du som fastighetsägare underlätta för cykelpendlare?

Få fler att ta cykeln till jobbet

Vid nybyggnation eller renovering av fastigheten, se till att det finns plats för cyklar och att det finns plats för olika modeller såsom elcyklar och lådcyklar, tänk på att måtten på hissar och dörrposter kan behöva bli bredare med tanke på lådcyklars mått. Det är även viktigt att det finns låsta cykelförråd så att man tryggt kan lämna sin cykel när man är på jobbet. Med elcykel-boomen kommer också behov av att kunna ladda elcyklar.

Mobila cykelverkstäder

Med ganska få ingrepp kan du förvandla outnyttjade utrymmen som kan bli cykelförråd, cykelparkeringar, omklädningsrum och servicerum. Ett servicerum där du kan spola av cykeln och pumpa däcken är mycket uppskattat. Numera finns det även mobila cykelverkstäder där en mekaniker kommer till er under ett par dagar och utför service på hyresgästernas cyklar. En tjänst som gör pendlingen säkrare och ett enkelt sätt att främja cykling till och från jobbet.

Bygg om soprum och bilparkeringar

Många fastighetsbolag har byggt om gamla soprum och bilparkeringar för att få plats med cyklar, på en parkeringsficka får du plats med åtta cyklar med smart planering. Att cykelpendla ger stora hälsovinster för individen, och ska vi klara av klimatmålen behöver fler välja cykeln oftare. Genom att underlätta för cykelpendlare blir du en attraktiv fastighetsägare som visar framåtanda och ansvar, här kan du leda med gott exempel och göra jobbpendlingen med cykel möjlig för dina hyresgäster.

Sverige behöver fler cykelvänliga arbetsplatser

Vi kan räkna med att cykelpendling bara kommer öka i framtiden, så gör omställningen redan nu och framtidssäkra din fastighet. Försök att hitta lösningar som håller en lång tid framöver.

5 tips för att skapa en cykelvänlig fastighet:

Se till att det finns ett låst utrymme eller väderskydd för cyklar. Du ska kunna låsa fast cykeln i ramen. Ta hänsyn till olika typer av cyklar. I framtiden kommer vi se mer av både elcyklar och lådcyklar.

Automatisk dörröppnare till cykelförråd och entré. Det ska vara enkelt att parkera cykeln och sen ha möjlighet att gå direkt in i trapphus/hiss.

Lättforcerade trösklar, svängrum och cykelramper underlättar när man ska in i cykelförrådet.

Laddstationer vid cykelparkeringen för elcyklar.

Möjlighet till cykelservice. Nu kan fastighetsbolag erbjuda sina kunder eller hyresgäster möjlighet till cykelservice på jobbet. Med dagens mobila cykelverkstäder får cykeln den kärlek den behöver medan man själv är på jobbet.