Nyheter

Fasadgruppen stärker förvärvsteamet

Som ett led i Fasadgruppens tillväxtstrategi har Victor Lundqvist anställts till förvärvsavdelningen. Victor kommer att ingå i förvärvsteamet som arbetar med att utvärdera, analysera och förvärva nya bolag till koncernen. Victor kommer närmast från Capgemini, där han har arbetat som Business Analyst.

Victor Lundqvist har tidigare erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag och konsultbranschen och kommer att kunna bidra med analys och att göra förvärvsarbetet än mer effektivt.

– Med Victor Lundqvist får vi en förstärkning i teamet i syfte att positionera oss för ytterligare tillväxt och arbeta aktivt med att utvärdera nya potentiella investeringar för Fasadgruppen, säger Pål Warolin, VD och koncernchef Fasadgruppen.

Victor Lundqvist tillträder sin tjänst den 13 december 2021 med Stockholm som stationeringsort.